Anslagstavla

Välkommen till Vansbro kommuns digitala anslagstavla.

Här hittar du anslag, kungörelser och tillkännagivanden. Anlagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Kommunmedlemmar (du som är folkbokförd, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt) i Vansbro kommun kan överklaga beslut enligt kommunallagen inom tre veckor från att beslutet publicerats på anslagstavlan. Mer information om hur du överklagar beslut finns här.

Här hittar du kallelser och protokoll

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunstyrelsens utskott omsorg 2018-08-16
Anslagen från och med: 2018-08-16
Anslaget till och med: 2018-09-07

Jävsnämnden 2018-07-25
Anslaget från och med: 2018-07-25
Anslaget till och med: 2018-08-16

 

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse av samråd om förslag till detaljplan för Bäckaskog

Senast uppdaterad: 16 August 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Sekretariatet

Redaktörer - Webmail