Anslagstavla

Välkommen till Vansbro kommuns digitala anslagstavla.

Här hittar du anslag, kungörelser och tillkännagivanden. Anlagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll.

Kommunmedlemmar (du som är folkbokförd, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt) i Vansbro kommun kan överklaga beslut enligt kommunallagen inom tre veckor från att beslutet publicerats på anslagstavlan. Mer information om hur du överklagar beslut finns här.

Här hittar du kallelser och protokoll

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Kommunstyrelsens utskott omsorg 2018-10-16
Anslaget från och med: 2018-10-16
Anslaget till och med: 2018-11-07

Kommunfullmäktige 2018-09-25
Anslaget från och med: 2018-09-27
Anslaget till och med: 2018-10-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-28
Anslaget från och med: 2018-09-28
Anslaget till och med: 2018-10-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-16
Anslaget från och med: 2018-10-18
Anslaget till och med: 2018-11-09

Kommunstyrelsen 2018-10-18
Anslaget från och med: 2018-10-18
Anslaget till och med: 2018-11-09
 

Tillkännagivanden av fullmäktiges sammanträden

 

Övriga anslag, kungörelser, tillkännagivanden och kallelser

Senast uppdaterad: 18 October 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Sekretariatet

Redaktörer - Webmail