Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Har du behov av akut hjälp?
Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa för barn eller unga.

Verksamheter för hjälp och stöd
För dig som bor i Vansbro kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig. Kontaktuppgifter nedan:

Barn och utbildning
Individ- och familjeomsorgen
Vård och omsorg
Socialpsykiatri
Funktionsnedsättning

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt 
1177
 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård. Här kan du klicka dig vidare.

•ADHD
•Alkohol och droger
•Aspergers syndrom
•Autism
•Bipolär sjukdom
•Brister i föräldraskap
•Depression
•Dyslexi
•Dödsfall
•Ekonomiska problem
•Fobier
•Funktionsnedsättning
•Ilska och utbrott
•Kriminalitet
•Kris i livet
•Mobbning och kränkande behandling
•Ledsen och nedstämd
•Oro
•Problem i skolan
•Psykos
•Riskbruk och missbruk
•Sexuella övergrepp
•Självmordstankar
•Självskadebeteende
•Skilsmässa
•Skolfrånvaro
•Sorg
•Sömnstörning
•Stress
Svårt att koncentrera sig
•Tourettes syndrom
•Tvångssyndrom
•Våld och övergrepp
•Ångest
•Ätstörningar

 

Senast uppdaterad: 5 juli 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Verksamhetschef

Redaktörer - Webmail