Kyrkor och kapell

Dala-Järna kyrka

Den första stenkyrkan byggdes någon gång under medeltiden och bör ha funnits under 1400-talets
första hälft. En del målningar idag härstammar från den första stenkyrkan (1400-talet).

Nås kyrka

Nås äldsta stenkyrka var en sen medeltida gotisk salkyrka.
Största delen av gammelkyrkan revs och nybyggnadsarbetet inleddes 1794.
Framme på söder sida i koret sitter en restaurerad madonnabild från 1500-talets början.

Vansbro kyrka

Byggd 1935 av Gunde Svans farfar byggmästare J.P Svan i Skamhed.
Idag har kyrkan en varm och inbjudande atmosför präglad av en färgsättning
som hämtas ur dalamåleriets signatur.

Äppelbo kyrka

Sedan de gamla 1500-tals kyrkan rivits påbörjades arbetet av den nuvarande kyrkan i maj 1771.
Den gåtfulla och sägenomspunna brudkronan är kyrkan och socknens mest välkända klenod.

Frikyrkor i Vansbro Kommun:

Frälsningsarmén, Västerdala friförsamling, Taborsförsamling och Källartorpskyrkan.

Senast uppdaterad: 9 juni 2010
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Annika Larsson

Kontakt

Vansbro Turistbyrå
Lokstallet
Tel. 0281-752 60
E-post

Redaktörer - Webmail