Blanketter

Välkommen till Vansbro kommuns blankettarkiv.

Information om behandling av dina personuppgifter:

Inom Vansbro kommun behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang, till exempel när du gör en ansökan/anmälan på någon av kommunens blanketter. Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det gör vi enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning. Varje nämnd inom organisationen Vansbro kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

 

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Uppdaterad av: Sara Beya Brand
Informationsansvarig: Kommunikatör

Redaktörer - Webmail