Blanketter plan- och bygg

Ny e-tjänst för bygglov

Du vet väl att du kan söka bygglov och göra anmälan enligt Plan- och bygglagen via vår nya e-tjänst mittbygge.se, där kan du även följa ditt ärende för att se vad som händer. Använd gärna e-tjänsten.

Du kan fortfarande posta eller melja din ansökan med blanketterna nedan

Ajourhållning lägenhetsregistret (flerbostadshus)

Ajourhållning lägenhetsregistret (småhus)

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Anmälan om eldstad/rökkanal

Anmälan om kontrollansvarig

Ansökan om lov

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Ansökan om strandskyddsdispens

Begäran om planbesked

Begäran om slutbesked/slutbevis

Grannes yttrande rörande byggnad/åtgärd

Teknisk beskrivning av VA-installation

Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Översiktlig teknisk beskrivning

Enkel kontrollplan

Anmälan/ansökan om installation av värmepump, enskilda avlopp med mera hittar du under Miljö

 

Senast uppdaterad: 18 December 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Plan- och byggenheten

Redaktörer - Webmail