Kunskaper i livsmedelshygien

Den som driver en livsmedelsverksamhet måste ha tillräckligt med kunskaper i livsmedelshygien. De flesta matförgiftningar orsakas tyvärr på grund av bristande kunskaper om hygien och temperaturer.

Det är alltid du som driver verksamheten som ansvarar för att den mat du säljer och serverar är säker. Det är viktigt att du har goda kunskaper i livsmedelshygien, egenkontroll och matallergier. Det är även du som ansvarar för att dina anställda har rätt kunskaper för att arbeta i din livsmedelsverksamhet. Ni måste också regelbundet hålla era kunskaper aktuella och uppdaterade.

Det finns flera olika företag som erbjuder utbildningar i livsmedelshygien och egenkontroll. Det finns både webbutbildningar och utbildningar som anordnas på plats. Om du söker efter grundutbildning i livsmedelshygien på internet kommer du att få flera träffar. Det finns även flera livsmedelsbranscher som tagit tar fram branschriktlinjer. Dessa hittar du t ex på Livsmedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 25 juni 2015
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljö- och byggenheten

Se även

Redaktörer - Webmail