Dagverksamhet för demenshandikappade

Dagverksamheten syftar till att ge stöd och stimulans till den som är demenshandikappad så att han eller hon kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Dagverksamheten syftar också till att underlätta för de anhöriga genom den avlösning som dagverksamheten innebär en eller flera dagar i veckan.

Målet med dagverksamheten är att ge de äldre en meningsfull dag, att försöka bevara och förbättra de funktioner som finns kvar, att stärka självkänslan och att skapa nya vänskapsband.

För att ansöka om att delta i dagverksamheten kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Dagverksamheten finns på Söderåsens äldreboende, Fågelvägen 1,
780 50 Vansbro
 

Senast uppdaterad: 12 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Vård och omsorgschef

Kontakt

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid dagligen 10.00-12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se

Personal dagverksamhet
Telefon: 0281-751 91
 

Se även

Redaktörer - Webmail