Blanketter vatten/avlopp

Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll i slamtömning 

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Mer information hittar du hos miljökontoret

Vid frågor om kommunalt vatten och avlopp, kontakta Dala Vatten och Avfall AB på telefon 020-200 210, eller e-post. info@dalavattenavfall.se

 

Senast uppdaterad: 2 November 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail