Dammbrott

Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över
Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer vid ett dammbrott?
Vid ett dammbrott kommer inte en flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. I Vansbro kommun skulle ett dammbrott främst förvärra en redan ansträngd högflödessituation.

Vill du se hur området där du bor kan påverkas vid ett dammbrott vid en högflödessituation om kan du titta närmare på länkarna som följer nedan:

Äppelbo
Informationsfolder Äppelbo
Maximal beräknad utbredning vid dammbrott (extern karttjänst)

Vansbro
Informationsfolder Vansbro
Maximal beräknad utbredning vid dammbrott (extern karttjänst)

Skamhed, Hulån, Uppsälje
Informationsfolder Skamhed, Hulån, Uppsälje
Maximal beräknad utbredning vid dammbrott (extern karttjänst)

Dala-Järna
Informationsfolder Dala-Järna
Maximal beräknad utbredning vid dammbrott (extern karttjänst)

Nås
Informationsfolder Nås
Maximal beräknad utbredning vid dammbrott (extern karttjänst)

Så får du reda på att en damm har gått sönder
Vid en allvarlig olycka som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten via Sveriges radio P4

Utrymning i riskområdet
Vid en översvämningssituation behöver räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där. Vid följande platser upprättas utrymningsstationer:

Äppelbo
Hunflens alpinanläggning
Berghedens skola

Vansbro
Församlingsgården
Smedbergsskolan
Intill bilprovningen

Skamhed, Hulån, Uppsälje
Skamhed: HG-lokaler (FD. BoBe) 
Hulån: Granngården
Uppsälje: Ridhuset

Dala Järna
Gymnastikhallen Myrbacka skola
Hembygdsgården Grånäs

Nås
Skidstugan
Anslutning till rastplatsen Gullgråda vid E16 mot Dala Järna

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet
Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Information
För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via kommunens hemsida eller ringer kommunens växel på 0281-75 000 för att bli vidarekopplad.

Kommunen lägger ut krisinformation på sin webbsida. Information finns också på Dalarnas kriswebb www.dalarna.se/kriswebb.

Vem ansvarar för vad?
Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation. 

Frågor och svar

Vad ska jag ta med mig om jag måste lämna mitt hem?
Viktigast är att du får med dig eventuella mediciner, plånbok och mobiltelefon. Du kan räkna med att du behöver vara hemifrån i några dagar.

Ska jag hämta mina barn i skolan?
Skolor och förskolor ansvarar själva för att ta med barnen till en utrymningsstation om läget är akut.

Vilket ansvar har jag för äldre anhöriga?
Kommunens äldreboenden ansvarar själva för evakuering av de boende. Om du har någon anhörig som bor själv hemma och inte själv kan ta sig till utrymningsstationen ska du ringa till kommunens informationscentral.

Får jag ta med mig mitt husdjur?
Ja.

Kan jag hjälpa till med något?
Det kan bli aktuellt med frivilliga insatser. Du kan anmäla ditt intresse till kommunens informationscentral.

Vilka broar kommer att vara framkomliga?
Räkna med att vägar och broar inom översvämningsområdet inte kommer att kunna användas under en tid.

Kan det vara farligt i riskområdet?
Ja. Undvik att vistas nära översvämningsområdet. Marken kan erodera och rasa på grund av vattnets strömmar

Senast uppdaterad: 11 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Säkerhetssamordnare
Niclas Jolhammar
Telefon: 0281-752 27
E-post

Kommunikatör
Anna Nyberg
Telefon: 0281-751 00
E-post

Se även

Externa länkar

Redaktörer - Webmail