Dammbrott

Dammbrott kan leda till att stora områden svämmar över
Dalälven är en av de stora kraftverksälvarna i landet. För att kunna producera el måste man kunna reglera vattnet med dammanläggningar. I Dalälven finns ungefär 15 större dammar. Risken för att en damm ska brista och orsaka översvämning är mycket liten, men om en större damm skulle gå sönder kan stora områden längs älven svämma över.

Vad händer vid ett dammbrott?
Vid ett dammbrott kommer inte en flodvåg att skölja över länet, det handlar istället om en höjning av vattenytan. Snabbast stiger vattnet närmast efter dammen. I Vansbro kommun skulle ett dammbrott främst förvärra en redan ansträngd högflödessituation.

Vill du se hur området där du bor kan påverkas vid ett dammbrott vid en högflödessituation om kan du titta närmare på länkarna som följer nedan:

Informationsfoldrar
Informationsfolder Äppelbo
Informationsfolder Vansbro
Informationsfolder Skamhed, Hulån, Uppsälje
Informationsfolder Dala-Järna
Informationsfolder Nås

På länken nedan kommer kan du se en karta över utbredningen. För att du ska kunna se kartan behöver du använda internet explorer och tillägget silverlight. 

Maximal beräknad utbredning vid dammbrott (extern karttjänst)

Så får du reda på att en damm har gått sönder
Vid en allvarlig olycka som till exempel gasutsläpp, en stor brand eller dammbrott varnas allmänheten via Sveriges radio P4

Utrymning i riskområdet
Vid en översvämningssituation behöver räddningstjänsten, polisen och sjukvården snabbt få kontroll över situationen. Därför är det viktigt att de drabbade samlas på en särskild utrymningsstation. På utrymningsstationen får du hjälp och mer information om situationen.

Om du har fått veta att ditt hem hotas av översvämning ska du ta dig till den utrymningsstation som ligger närmast där du bor och anmäla dig där. Vid följande platser upprättas utrymningsstationer:

Äppelbo
Hunflens alpinanläggning
Berghedens skola

Vansbro
Församlingsgården
Smedbergsskolan
Intill bilprovningen

Skamhed, Hulån, Uppsälje
Skamhed: HG-lokaler (FD. BoBe) 
Hulån: Granngården
Uppsälje: Ridhuset

Dala Järna
Gymnastikhallen Myrbacka skola
Hembygdsgården Grånäs

Nås
Skidstugan
Anslutning till rastplatsen Gullgråda vid E16 mot Dala Järna

Utrymning av skolor och annan kommunal verksamhet
Kommunal verksamhet, exempelvis förskolor, skolor och omsorgsverksamhet inom riskområdet, ansvarar för utrymning av verksamheten. Barn som inte hämtas av anhörig följer med personal till utrymningsstationen.

Information
För att de som drabbas ska kunna få och lämna information sätter kommunen vid en eventuell krissituation upp en informationscentral. Dit kan du också vända dig om du behöver hjälp att ta dig till utrymningsstationen eller om någon saknas. Telefonnumret till informationscentralen får du i samband med en krissituation via kommunens hemsida eller ringer kommunens växel på 0281-75 000 för att bli vidarekopplad.

Kommunen lägger ut krisinformation på sin webbsida. Information finns också på Dalarnas kriswebb www.dalarna.se/kriswebb.

Vem ansvarar för vad?
Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra. Kommunen och räddningstjänsten ansvarar för att förebygga olyckor som orsakas av riklig nederbörd eller dammbrott. Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen och dammägarna gjort en samordnad planering för en eventuell krissituation. 

Frågor och svar hittar du på nedanstående länk:

krisinformation.se

Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Uppdaterad av: Niclas Jolhammar
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Redaktörer - Webmail