Tobak, folköl och e-cigaretter

Det övergripande målet i svensk tobakspolitik är att förebygga tobaksdebuten bland barn och ungdom, uppmuntra till tobaksavvänjning och skydda mot skadeverkningar av passiv rökning.

Folkhälsomyndigheten har det nationella samordningsansvaret för det tobaksförebyggande arbetet, på deras hemsida kan du läsa mer om samhällets insatser på tobaksområdet. Länk till höger.

Den 1 maj 2017 kom lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). E-cigaretter används för konsumtion av nikotinånga. Lagen innehåller en rad bestämmelser för att begränsa skador som nikotin kan orsaka. Det är 18 års åldergräns för köp av e-cigaretter. 

Miljökontoret utför tillsyn på försäljningsställena. Vi har även tillsyn över de miljöer som ska vara rökfri enligt tobakslagen.

Anmäl försäljningsställe
All försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. Blanketter hittar du i blankettarkivet. Anmälningsplikten omfattar all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig.

Försäljningsställen måste ha egenkontroll över försäljningen. Egenkontrollprogrammet för tobak ska enligt tobakslagen lämnas in till kommunen i samband med anmälan. 

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Se länk till höger.

Rökfria miljöer
Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler, till exempel serveringsställen, undervisningslokaler inklusive skolgårdar, hotell och andra tillfälliga boenden samt andra lokaler dit allmänhet har tillträde. Extra tillsyn på skolgårdar gemomfördes 2014.
Utmaningen 2014 - Rökfria skolgårdar i Dalarna före vårterminens slut...

Senast uppdaterad: 21 juli 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail