Tobak, folköl och e-cigaretter

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag att gälla

De som vill sälja tobaksvaror måste nu ansöka om tillstånd, tidigare har butikerna endast anmält sin försäljning. Kommunen kommer att pröva om den som söker är lämplig för att ha verksamheten.

Det blir också rökförbud på fler ställen, till exempel uteserveringar, busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser och vid entréer till allmänna lokaler. Det är den som äger eller har verksamhet i lokalen som ska se till att rökförbudet följs, genom att informera eller säga till de som röker.

Rökförbudet gäller även e-cigaretter, örtprodukter och andra rökprodukter.

Vanliga frågor och svar om den nya tobakslagen kan du läsa om på Folkhälsomyndighetens webbplats.
______________________________________________________

Folkhälsomyndigheten har det nationella samordningsansvaret för det tobaksförebyggande arbetet, på deras hemsida kan du läsa mer om samhällets insatser på tobaksområdet. Länk till höger.

Miljökontoret utför tillsyn på försäljningsställena. Vi har även tillsyn över de miljöer som ska vara rökfri enligt tobakslagen.

Anmäl försäljningsställe
All försäljning av folköl ska anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas. För försäljning av tobak och e-cigaretter måste du från den1juli 2019 ansöka om tillstånd. Blanketter hittar du i blankettarkivet.

Reglerna gäller all försäljning till konsument, såväl permanent som tillfällig.

Försäljningsställen måste ha egenkontroll över försäljningen. 

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel ska göras till Läkemedelsverket. Se länk till höger.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljökontoret

Redaktörer - Webmail