Akut hjälp

Här hittar du viktiga telefonnummer och webbadresser om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation. 

112 – SOS Alarm
Nödnumret 112 används enbart vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

113 13 – Information vid olyckor och kriser
Hit ringer du om du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. 

114 14 – Polisen
Gäller för alla ärenden till Polisen, utom för akuta larm. Öppet dygnet runt.

1177 – Sjukvårdsrådgivningen
Ring dygnet runt för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Giftinformation
Svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Dygnet runt. 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.

Socialtjänsten i Vansbro
0281-750 45, kontorstid, vid akuta fall dagtid. Ring Socialjouren 112 vid akuta fall efter kontorstid.

116 111 – Barnens hjälptelefon
Till Bris, barnens hjälptelefon, kan alla under 18 år ringa för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på telefonerna. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp, be att få prata med ett Bris-ombud.

020-222 444 – Jourhavande kompis
Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan ringa Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan. Jourhavande kompis finns också som chatt. Öppet nåndag-fredag klockan 18-22 och lördag-söndag 14-18.

UMO
Din ungdomsmottagning på nätet.

020-50 50 50 – Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Dygnet runt. Gratis. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

070-663 5379 – Kvinnojouren i Vansbro
E-post: kvinnojouren@live.se

077-150 50 50 – Bris Vuxentelefon - om barn
BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn.
Du kan vara anonym och samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

020-85 20 00 – Föräldratelefonen
För föräldrar eller andra vuxna som har bekymmer för barn eller ungdomar i sin närhet. Föräldratelefonen drivs av Föreningen psykisk hälsa. Den som ringer kan vara anonym. Vardagar 10-15.

08-702 16 80 – Jourhavande medmänniska
Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar. Jourhavande Medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Alla dagar 21-06.

Jourhavande präst
Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Den som svarar har tystnadsplikt. Nås via 112, alla dagar 21-06. På Svenska kyrkans hemsida finns också en chatt som är bemannad av en präst måndagar och torsdagar klockan 20-24.

0771-900 800 – Röda Korsets telefonjour
Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med. Alla dagar klockan 14-22.

08-34 58 73 – Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes Stöd- Spes
Förbundet har en telefonjour för alla som har närstående som tagit sitt liv.
Alla dagar 19-22.

Tjejjouren.se
Är en portal ut till landets 60 tjejjourer. På Tjejjouren.se kan alla som definierar sig som tjejer hitta bra info och komma i kontakt med en tjejjour. Stöd via chatt, mejl och telefon.

020-22 22 33 – Äldretelefonen
Stödtelefon för äldre som mår psykiskt dåligt. Vardagar 10-15.

Psykiskt och socialt omhändertagande-  Posom
Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Vansbro kommuns geografiska område ska psykiskt och socialt omhändertagande säkerställas. För att klara insatserna finns en Posom-grupp i beredskap. Ansvaret för Posom ligger inom kommunen och samverkan sker med Svenska kyrkan, polis, primärvården samt frivilligorganisationer. Kontaktas via kommunens tjänsteman i beredskap på telefon 0281-75229.

Senast uppdaterad: 25 april 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Socialchef

Ladda ner

Redaktörer - Webmail