Avgifter

Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1§ i socialtjänstlagen (SoL). Detta gäller även för personer som vistas i boendeform hos annan vårdgivare. För makar och registrerade partners beräknas hemtjänstavgiften för varje enskild person.

 
Högsta avgift (maxtaxa) för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende samt korttidsboende utgör per månad en tolftedel av 0,5392 * prisbasbeloppet (45 500 kronor). För år 2018 är maxtaxan 2 044 kronor per månad.
Den avgift som ska betalas beror på ditt eget individuella avgiftsutrymme beräknat utifrån aktuella inkomster, förutsatt att inkomstuppgift har inlämnats.

Hemtjänstavgiften får inte överstiga kommunens självkostnad, för år 2018
är detta 350 kronor per timme, dock högst 2 044 kronor per månad.

Hyra av bostad i särskilt boende tillhandahålls mot kontrakt.

Måltidskostnader på särskilt boende debiteras efter abonnemang, vilket är
3 240 kronor per månad. 

Hjälpmedelsavgift på särskilt boende debiteras med 50 kronor i månaden för hjälpmedelsförsörjning.

Serviceavgift vid parboende, särskilt boende: 100 kronor per månad

Städ och tvättservice vid parboende, särskilt boende: 700 kronor per månad

Måltidskostnad under korttidsvård/växelvård: 108 kronor per dygn

Måltider vid dagverksamhet: 70 kronor per dag

Matdistribution

Matlåda med efterrätt: 55 kronor per portion

Matlåda utan efterrätt: 50 kronor per portion
 

Utförligare uppgifter om hur avgifter räknas ut och hur man överklagar
avgiftsbeslut står i Avgifter och tillämpningsanvisningar för 2018.

Hur räknas min omsorgsavgift ut?

Följebrev 2018, årlig inkomstförfrågan
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad.
Ansöker gör du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Senast uppdaterad: 23 april 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Redaktörer - Webmail