Avgifter

Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1§ i socialtjänstlagen (SoL). Detta gäller även för personer som vistas i boendeform hos annan vårdgivare. För makar och registrerade partners beräknas hemtjänstavgiften för varje enskild person.

 
Högsta avgift (maxtaxa) för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende samt korttidsboende utgör per månad en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet (45 500 kronor, år 2018. 46 500 kronor, år 2019). För år 2018 är maxtaxan 2 044 kronor per månad.
Från 1:a januari 2019 är maxtaxan 2 089 kronor.
Den avgift som ska betalas beror på ditt eget individuella avgiftsutrymme beräknat utifrån aktuella inkomster, förutsatt att inkomstuppgift har inlämnats.

Blankett för inkomstuppgifter (makar kan lämna uppgifter på samma blankett) som ska fyllas i hittar du HÄR och ska skickas till:

Vansbro kommun
Avgiftshandläggare
Medborgarhuset
780 50 Vansbro.

Vi kan också skicka blanketten till dig. Ring till avgiftshandläggaren på telefon 0281-751 56. 

Om du inte vill lämna inkomstuppgifter 
Man kan välja att inte lämna uppgifter. Vi behöver då en bekräftelse på detta (se information längst ned på inkomstförfrågan). Någon beräkning av förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme görs i så fall inte och man betalar högsta avgift enligt kommunens taxa.
 

Hyra av bostad i särskilt boende tillhandahålls mot kontrakt.

Utförligare uppgifter om avgifter, hur avgifter räknas ut och hur man överklagar avgiftsbeslut står i Avgifter och tillämpningsanvisningar för 2019.

Ytterligare information om avgifter i äldre- och handikappomsorg finns på Socialstyrelsens webbplats.

Betalning

Du kanske vill betala via autogiro. Då kan du hämta en blankett för autogiroanmälan här. Du skickar in denna till:

Vansbro kommun
Ekonomikontoret
Medborgarhuset
780 50 Vansbro

Om du har internetbank kan du få e-faktura. Mer om det kan du läsa om via denna länk.

Hur räknas min omsorgsavgift ut?

Följebrev 2018, årlig inkomstförfrågan
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Tänk på att du kan ha rätt till bostadstillägg. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad.

Man uppskattar att omkring 100 000 personer går miste om detta tillägg!

Ansöker gör du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Socialchef

Redaktörer - Webmail