Kommunal psykiatri

Kommunen ger olika former av stöd och service till dig som har ett psykiskt funktionshinder som förorsakar dig betydande svårigheter i vardagen.
 

Det kan vara i form av hemtjänst, särskilt boende, daglig sysselsättning eller boendestöd.

Boendestöd i Vansbro kommun kan fås i form av stödboende eller boendestöd i den egna lägenheten. Boendestödet ska ges för att Du själv ska kunna utföra de dagliga sysslorna för att få ett så självständigt liv som möjligt.

 

Senast uppdaterad: 29 juni 2009
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig:

Redaktörer - Webmail