Fenix

Aktivitet och sysselsättning för vuxna med psykiskt funktionshinder

 
Verksamheten är en daglig verksamhet för i första hand människor med psykisk och/eller social funktionsnedsättning. Även personer med arbetsförberedande rehabilitering har möjlighet att ta del av verksamheten. Samarbete i verksamheten sker med arbetsförmedling, försäkringskassa och öppenvårdspsykiatrin.

Aktiviteshuset Fenix är öppet vardagar.

Beslut om bistånd till verksamheten görs av biståndshandläggaren.

För mer information:
Kontakta enhetschef 
Telefon: 0281-751 58

Senast uppdaterad: 19 juni 2017
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Enhetschef socialpsykiatri
tf Eva Proos
Telefon: 0281-751 58
eva.proos@vansbro.se

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: kl. 10.00 – 12.00
bistandshandlaggare@vansbro.se
 

Fenix
Tel. 0281-751 68

Redaktörer - Webmail