Överförmyndaren, God man och förvaltare

Den 1 oktober 2011 startade den nya organisationen "Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna" som är ett samarbete mellan Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro och Älvdalens kommuner. På organisationens hemsida, som du hittar via länken, finns blanketter som tidigare funnits här. 

Jeanette Gunnarsson är överförmyndarhandläggare för Vansbro kommun. Du når henne på tfn: 0250-263 57 under följande tider: måndag och tisdag mellan kl. 13.00 och 15.00, samt torsdag mellan 10.00 och 12.00. Kontakta henne under telefontiden om du vill boka in ett möte i Vansbro eller om du har andra frågor gällande handläggningen. Handläggaren finns i Vansbro kommun på onsdagar, jämna veckor, men endast vid redan förbokade möten.

Ni kan även vända er till överförmyndaradministratören Katrin Svensson som svarar på allmänna frågor. Hon är tillgänglig på tfn. 0250-263 50 alla vardagar kl. 10.00 -12.00.

Besök även vår hemsida för mer information genom att kicka på den här länken.  

Se ytterligare kontaktuppgifter i rutan till höger här på sidan.

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

- Förmynderskap/ föräldraförvaltning
Om ett barn äger fast egendom, har nyttjanderätt till fast egendom eller tillgångar över åtta basbelopp skall föräldrarna/förmyndare årligen redovisa sin förvaltning av barnets tillgångar till Överförmyndaren.
Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen, vanligtvis barnets föräldrar.
Om ingen av föräldrarna kan vara förmyndare kan tingsrätten förordna en särskild förordnad vårdnadshavare eller förmyndare.
-Godmanskap
God man skall förordnas av tingsrätten när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Den som har god man förlorar inte sin rättshandlingsförmåga, godmanskap är en frivillig åtgärd.
God man kan även bli aktuellt för att tillvarataga en persons rätt och bevaka dennes intressen i tex ett dödsbo.
-Förvaltarskap
Förvaltarskap liknar godmanskapet med undantag att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, förvaltarens samtycke krävs för de flesta sorters rättshandlingar.
Förvaltare förordnas av tingsrätten endast om det inte anses vara tillräckligt med god man.
 

 

Senast uppdaterad: 27 april 2016
Uppdaterad av: Åsa Larsson
Informationsansvarig: Överförmyndaren

Kontakt

Överförmyndare
Elisabeth Säljgård
Tel. 0281-752 24
E-post: elisabeth.saljgard@vansbro.se
Besöksadress:
Medborgarhuset, Vansbro

Överförmyndarhandläggare:
Jeanette Gunnarsson
Tfn. 0250-263 57, telefontid måndag-tisdag kl. 13.00-15.00, torsdag kl. 10.00-12.00.
E-post: jeanette.gunnarsson@mora.se

Överförmyndarexpeditionen:
Katrin Svensson
Tfn. 0250-263 50 alla vardagar 10.00-12.00.

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Besöksadress i Mora: Fredsgatan 16
Postadress: Mora kommun, 792 80 Mora
E-post: overformyndaren@mora.se

Om du är intresserad av att bli God man:
Kontakta Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora
Tfn: 0250-263 50
E-post: overformyndaren@mora.se

 

Redaktörer - Webmail