Överförmyndaren, god man och förvaltare

Sedan oktober 2011 samarbetar kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen om organisationen "Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna" . På organisationens hemsida, som du hittar via länken, finns blanketter som tidigare funnits här. 

Jeanette Gunnarsson är överförmyndarhandläggare för Vansbro kommun. Du når henne på telefon: 0250-263 50 under följande tider:

* Måndag - fredag klockan 10.00-12.00

Kontakta Jeanette Gunnarsson under telefontiden om du vill boka in ett möte i Vansbro eller om du har andra frågor. Jeanette Gunnarsson finns i Vansbro kommun på onsdagar, jämna veckor, för förbokade möten.

Du kan också kontakat överförmyndaradministratören Katrin Svensson som svarar på allmänna frågor. Hon nås på telefon 0250-263 50 alla vardagar klockan 10.00-12.00.

Besök även överförmyndarnas hemsida för mer information genom att kicka på den här länken.  

Fler kontaktuppgifter finns i rutan till höger här på sidan.

Överförmyndarens tillsyn omfattar:

- Förmynderskap/ föräldraförvaltning
Om ett barn äger fast egendom, har nyttjanderätt till fast egendom eller tillgångar över åtta basbelopp skall föräldrarna/förmyndare årligen redovisa sin förvaltning av barnets tillgångar till Överförmyndaren.
Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till myndighetsdagen, vanligtvis barnets föräldrar.
Om ingen av föräldrarna kan vara förmyndare kan tingsrätten förordna en särskild förordnad vårdnadshavare eller förmyndare.
 
-Godmanskap
God man skall förordnas av tingsrätten när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
Den som har god man förlorar inte sin rättshandlingsförmåga, godmanskap är en frivillig åtgärd.
God man kan även bli aktuellt för att tillvarataga en persons rätt och bevaka dennes intressen i till exempel ett dödsbo.
 
-Förvaltarskap
Förvaltarskap liknar godmanskapet med undantag att den som får förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga, förvaltarens samtycke krävs för de flesta sorters rättshandlingar.
Förvaltare förordnas av tingsrätten endast om det inte anses vara tillräckligt med god man.
 

 

Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Överförmyndaren

Kontakt

Överförmyndare
Elisabeth Säljgård
Telefon: 0281-752 24
E-post

Överförmyndarhandläggare:
Jeanette Gunnarsson
Telefon: 0250-263 50 (telefontid måndag-fredag klockan 10.00-12.00).
E-post

Överförmyndarexpeditionen:
Katrin Svensson
Telefon: 0250-263 50 (alla vardagar klockan 10.00-12.00)

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna
Besöksadress i Mora: Fredsgatan 16
Postadress: Mora kommun, 792 80 Mora
E-post
0250-263 50


 

 

Redaktörer - Webmail