Hemtjänst

Hemtjänsten indelas i serviceinsatser och omvårdnadsinsatser.

Serviceinsatser avser praktiskt hjälp - städ, tvätt och klädvård, hjälp med inköp, trygghetslarm och matdistribution.

Omvårdnadsinsatser avser personliga insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov.

Nattpatrull finns för den som behöver omsorg och tillsyn på nätterna.

Vad krävs för att bli beviljad hemtjänst?

  • att man som enskild har behov
  • att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt
  • hjälpen skall underlätta den dagliga livsföringen
  • att man skall tillförsäkras skälig levnadsnivå

Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den individuella situationen. Varje ansökan ska utredas och varje beslut skall vara baserat på den enskildes individuella behov. Ansökan om hemtjänstinsatser görs hos vård och omsorgs biståndshandläggare.

När du ansökt om hjälpinsatser tar det ca en vecka, tills du får hjälp.

 

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Enhetschef
Dala-Järna och Nås hemtjänst
Birgitta Federley
Tel. 0281-753 85
E-post

Dala-Järna och Nås hemtjänst
Personal
Tel. 0281-753 62
Planerare
Tel. 0281-753 23

Enhetschef
Vansbro hemtjänst

Anna Lindqvist f.d. Lundh (Tj.led. 180813-190228)
E-post
Tf Linda Beyer
Tel. 0281-753 20
E-post

Vansbro hemtjänst
Personal
Tel. 0281-751 81
Planerare
Tel. 0281- 753 25

Verksamhetschef
Äppelbo hemtjänst
(Adium omsorg AB)
Ulrika Halvars
Tel. 0281-22077 

Personal
Äppelbo hemtjänst

Tel. 070-656 95 37

Telefontid för hemtjänstens personal (ej enhetschefer) varje dag mellan kl. 7.00-21.30

 

Biståndshandläggare
Telefon: 0281-751 11
Telefontid: kl. 10.00 – 12.00
E-post
 

Redaktörer - Webmail