Lag om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen är en rättighetslag som kan ge möjlighet till tio insatser:

  • Råd och stöd
  • Personlig assistent
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Boende för barn/ungdom (familjehem eller bostad med särskild service)
  • Boende för vuxna (bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad)
  • Daglig verksamhet. 

 

Verksamheten syftar till att funktionshindrade ska vara delaktiga i samhällslivet och få möjlighet att leva på samma villkor som övriga i samhället. Inom handikappomsorgen finns därför en rad olika insatser som ges främst utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 

Senast uppdaterad: 24 april 2013
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

LSS handläggare
Gun willman
Tel. 0281-75149
Telefontid vardagar 8.00 - 9.30
gun.willman@vansbro.se 

Se även

Redaktörer - Webmail