Särskilt boende i Vansbro kommun


Bild från en musikaktivitet på Söderåsens äldreboende.

När du inte längre kan bo kvar hemma, kan du ansöka om boende i ett  särskilt boende. Sådana ärenden behovsprövas av biståndshandläggaren. Här finner du information om våra särskilda boenden det finns i vår kommun.

Bäckaskog, Vansbro, Moravägen 27
Äldreboendet består av tre enheter, Rosengården, Grön och Orange och en enhet för korttidsplats/växelvård, Spindeln. På enheterna Rosengården, Grön och Orange är målet för vården att ta till vara det friska hos varje individ samt att ge individuellt anpassad vård efter behov och önskningar. Varje boende har sin personliga kontaktperson inom personalstyrkan. Den boende ska känna trygghet och personal finns tillgänglig dygnet runt.

Korttidsplats på enheten Spindeln är inriktad på mobilisering, boendebedömning, palliativ omvårdnad, avlastning och/eller i väntan på särskilt boende.

Växelvårdssplats på enheten Spindeln är ett alternativ då den enskilde bor i ordinärt boende och får stöd och hjälp av en närstående. Detta för att en närstående ska kunna få avlösning och tid till vila och återhämtning.
Normen för växelvård är tre veckor hemma och en vecka på växelvård.

Söderåsen, Vansbro, Fågelvägen 1

Foto: Anna Nyberg.
Är ett demensboende. I verksamheten finns sjuksköterska som ansvarar för hälso- och sjukvården. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Läkare och resurspersonerna arbetsterapeut och sjukgymnast kommer regelbundet.

Berghedens äldreboende, Äppelbo, Hedvägen 22
Verksamheten drivs genom entreprenad av Adium Omsorg AB på uppdrag av Vansbro kommun.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Vård- och omsorgschef

Kontakt

Bäckaskogs äldreboende

Enhetschef,
avd. Grön och Orange
Ann-Christin Hermansson
Tel. 0281-751 73
ann-christin.hermansson@vansbro.se

Enhetschef,
avd. Rosengården 

Lena Bäck
Tel. 0281-751 50
lena.back@vansbro.se

Ansvarig sjuksköterska 
Dagtid/Vardagar
Enhet Rosengården: 
Tel. 0281-751 65  
Enhet Grön:
Tel. 0281-751 84 
Enhet Orange:
Tel. 0281-751 78

Arbetsterapeut
Tel. 0281-751 62
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)

Sjukgymnast
Tel. 0281-751 54
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)

Bäckaskogs korttidsboende Spindeln

Enhetschef
Lena Bäck 
tel. 0281-751 50
lena.back@vansbro.se

Ansvarig sjuksköterska
0281-751 82  Dagtid/Vardagar

Arbetsterapeut
Tel. 0281-751 52
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)

Sjukgymnast
Tel. 0281-751 54
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)


Söderåsens demensboende

Enhetschef,
övre plan avd. Gul 2, Röd 2 och
nattpersonal
Eva Skafte-Larsson
Tel. 0281-751 85
eva.skafte-larsson@vansbro.se

Enhetschef,
nedre plan avd. Gul 1, Röd 1 och
Dagverksamheten
Tina Nordkvist
Tel. 0281-751 40
tina.nordkvist@vansbro.se

Ansvarig sjuksköterska
Dagtid/Vardagar
Övre plan:
Tel. 0281-751 88 
Nedre plan:
Tel. 0281-751 87, 751 96

Arbetsterapeut
Tel. 0281-751 52
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)

Sjukgymnast
Tel. 0281-751 54
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)


Berghedens äldreboende

Adium Omsorg AB
Tel. 0281-220 77 (även direkttelefon till sjuksköterska) 

Arbetsterapeut
Tel. 0281-751 52
(Telefontid vardagar 8.00-9.00)

Sjukgymnast
Tel. 0281-751 54
(Telefontid vardagar 8.00-9.00

 

Se även

Redaktörer - Webmail