Bostadsanpassningsbidrag

Avsikten med bostadsanpassning är att förändra och individuellt anpassa bostaden så det är möjligt för funktionshindrade personer att bo i eget boende och leva så normalt och självständigt som möjligt.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?
- Bidrag kan utgå till enskilda funktionshindrade personer för anpassning av permanent bostad.
- För att bidrag ska kunna utgå ska anpassningsåtgärden vara nödvändig med hänsyn till aktuell funktionsnedsättning.
- Funktionsnedsättningen ska styrkas av ett intyg från exempelvis läkare eller arbetsterapeut.
- Ansökan om bostadsanpassning görs av den funktionshindrade.

Information om lagen om bostadsanpassning hittar du i högerspalten på denna sida.

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag hittar du här. 

Om du vill ge handläggaren i uppdrag att för din räkning beställa och betala entreprenören fyller du även i en Uppdragsbekräftelse/fullmakt vid ansökan om bostadsanpassning.

Ansökan skickas till:
Vansbro kommun
Socialt stöd och omsorg
Norra Allégatan 30
780 50 Vansbro

Senast uppdaterad: 12 september 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Socialt stöd och omsorg

Kontakt

Socialt stöd och omsorg
Telefon växeln: 0281-750 00
vansbro.kommun@vansbro.se

Handläggare
Per-Erik Nilsson
Telefon: 0281-750 12
E-post

Redaktörer - Webmail