Färdtjänst och riksfärdtjänst

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Landstinget Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet
(sedan 2018-01-01). Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Vad är färdtjänst?
Färdtjänsten är ett komplement till linjetrafiken och ett särskilt tillstånd krävs för att få resa med färdtjänsten. Färdtjänsten är en reseform som bygger på samåkning och ingår i den anropsstyrda servicetrafiken. Av miljö- och kostnadsskäl planeras och samordnas färdtjänstresor med andra serviceresor som exempelvis sjukresor. Resorna genomförs med olika typer av servicefordon beroende på hur färdtjänsttillståndet ser ut. Du får resa obegränsat med färdtjänsten i hela Dalarnas län samt upp till 30 kilometer utanför länsgränsen inom Sverige

För att beviljas färdtjänst krävs att funktionsnedsättningen beräknas ha en varaktighet på minst tre månader. Det är funktionsnedsättningens omfattning som avgör om du har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt utbyggd.

Vad är riksfärdtjänst?
Riksfärdtjänst innebär ersättning för personer som har merkostnader vid resa på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för bedömning är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt först om sökanden inte klarar någon form av allmänna kommunikationer, inte ens med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst ska inte beviljas för att befintliga kommunikationer går för sällan eller vid fel tid, att det är långt till hållplatsen eller att lokal anslutning saknas. Det är funktionshindrets svårighetsgrad som avgör vilket färdmedel som får användas samt behovet av ledsagare.

Ansökan om färdtjänst skickas till:
Landstinget Dalarna
Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Box 10015
781 10 Borlänge

Läs vidare på Dalatrafiks hemsida
 

 

Senast uppdaterad: 11 juni 2018
Uppdaterad av: Marie Hellberg
Informationsansvarig: Vård och omsorgschef

Kontakt

Färdtjänsten Dalarna
Tel: 0243-31 81 60
Telefontider:
Måndag-fredag kl.10:00-12:00
fardtjanst@dalatrafik.se


Du beställer din färdtjänstresa
hos Dalatrafiks Beställningscentral

Telefon 0774–44 00  00
E-post bokning@dalatrafik.se

Redaktörer - Webmail