Färdtjänst och riksfärdtjänst

På uppdrag av Dalarnas kommuner (sedan 2013-02-01) ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras gemensamt genom Färdtjänsten Dalarna, som är en del av Region Dalarna.

Beställning och avbokning av resor ska även i fortsättningen göras hos beställningscentralen BC Dalarna. Samma regler och avgifter gäller som tidigare.

Ansökan om färdtjänst skickas till:
Färdtjänsten Dalarna, Myntgatan 2, 791 51 FALUN

 

 

Senast uppdaterad: 23 februari 2016
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson
Informationsansvarig: Vård och omsorgschef

Kontakt

Färdtjänsten Dalarna
Tel: 023-77 70 40
fardtjansten@regiondalarna.se


Beställningscentralen (BC) Dalarna
Telefon 0774–44 00  00

Redaktörer - Webmail