Färdtjänst och riksfärdtjänst

På uppdrag av Dalarnas kommuner (sedan 2013-02-01) ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras gemensamt genom Färdtjänsten Dalarna, som är en del av Region Dalarna.

Beställning och avbokning av resor ska även i fortsättningen göras hos beställningscentralen BC Dalarna. Samma regler och avgifter gäller som tidigare.

Ansökan om färdtjänst skickas till:
Färdtjänsten Dalarna, Box 871, 781 28 Borlänge
 

 

Senast uppdaterad: 30 oktober 2015
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson
Informationsansvarig: Vård och omsorgschef

Kontakt

Färdtjänsten Dalarna
Telefon 0243-625 80
(telefontid: mån-fre kl. 10-12)
fardtjansten@dalatrafik.se

Beställningscentralen (BC) Dalarna
Telefon 0774–44 00  00

Redaktörer - Webmail