Cope Föräldrautbildning

I Vansbro kommun erbjuds föräldrautbildning genom Cope; the Community Parent Education Program, för dig med barn i åldrarna 3 till 18 år. Utbildningen delas in i åldersgruppen 3-12 och 13-18 år. Båda kurserna hålls inte varje termin.

Cope syfter till att stärka dig i din föräldraroll. Genom lösningsinriktade samtal i grupp kring vardagssituationer får ni föräldrar verktyg att förstå och hantera era barns och tonåringars beteende. En bärande idé är att se föräldrarna som en tillgång för sig själv och varandra. Cope-programmet följer en given manual med videosekvenser och diskussioner i smågrupper.

Nya kurser startar hösten 2017!

Måndagen den 25 september klockan 17-19 startar en ny omgång Cope Föräldrautbildning, riktad till dig som har barn i åldern 3 till 12 år. Kursen omfattar åtta kostnadsfria tillfällen som hålls i Vansbro Gymnasiums lokaler på Parkgatan 8 i Vansbro. Fika ingår. 

Måndagen den 25 september klockan 18-20 startar en ny omgång Cope Föräldrautbildning, riktad till dig som har tonåringar i åldern 13-18 år. Kursen omfattar åtta kostnadsfria tillfällen som hålls i Smedbergsskolans aula, Studiegatan 2, i Vansbro. Fika ingår.

Kursledare:
 
Britta Granberg, Doris Olsson, Åsa Engman och Trude Eriksson. Kontaktuppgifter för frågor eller anmälan finns till höger på sidan.

Kommentarer från deltagare i tidigare kurser:
"Kursen har varit lärorik och jättebra"
"Fler tonårsföräldrar borde gå på denna utbildning"
"Bra att få byta erfarenheter och få tips av varandra"
"Har börjat fokusera mer på det positiva, är mer positivt"
"Gruppdiskussioner ger mycket"
 

Senast uppdaterad: 20 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Trude Eriksson
E-post

Britta Granberg
E-post

Åsa Engman
E-post

Doris Olsson
Telefon: 0281-750 62
E-post

Redaktörer - Webmail