Cope Föräldrautbildning

Välkommen på föräldrautbildning!

Behöver du ny energi som förälder? Även i höst kan du som har barn i åldern 3-12 år få ny inspiration och nya verktyg i ditt föräldraskap genom föräldrautbildningen Cope.

Cope är ett välbeprövat program, både i Vansbro kommun och i landet. Målet med Cope är att du som förälder ska bli stärkt i din föräldraroll, bland annat genom att prata med andra i grupp och fokusera på möjligheter istället för på problem. Du får med dig redskap för att hjälpa, förstå och hantera ditt barns beteende.

Cope 3-12 år startar måndag 24/9 klockan 17.30-19.30 i Vansbro gymnasiums lokaler, och fortsätter sedan i sju måndagar till.

Anmäl dig via e-post eller telefon till kursledarna, eller genom blankett som finns på kommunens skolor och förskolor.

Välkommen önskar kursledarna Åsa Engman (asa.engman@skola.vansbro.se) eller Doris Olsson (doris.olsson@vansbro.se), telefon 0281-750 62.
 

Kommentarer från deltagare i tidigare kurser:
"Kursen har varit lärorik och jättebra"
"Fler tonårsföräldrar borde gå på denna utbildning"
"Bra att få byta erfarenheter och få tips av varandra"
"Har börjat fokusera mer på det positiva, är mer positivt"
"Gruppdiskussioner ger mycket"
 

Senast uppdaterad: 5 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Trude Eriksson
E-post

Britta Granberg
E-post

Åsa Engman
E-post

Doris Olsson
Telefon: 0281-750 62
E-post

Redaktörer - Webmail