Avgifter/taxa

Information om avgiften/taxan finner ni "Riktlinjer för barnsomsorg" här intill.

Den 1 januari 2017 så höjdes inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) för maxtaxan. Det nya taket är 45 390 kronor per månad, vilket påverkar avgiften för barnomsorgen. De högsta avgiftsnivåerna är nu följande:

MAXTAXA (innebär ett tak för högsta avgift)

Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 1-2 år:

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 362 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 908 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 454 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 3-5 år:

HELTID
Mer än 25 timmar per vecka. Reducering med 3/8 avgår för allmän förskola september till maj.

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 362 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 908 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 454 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

DELTID
Vid placerng mindre än 25 timmar per vecka debiteras 70 procent av maxtaxan. Reducering med 3/8 avgår för allmän förskola september till maj.

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 953 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 636 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 318 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift.

Högsta avgift i fritidshem, 6-12 år:
Barn 1: 2 procent av inkomsten, högst 908 kronor per månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 454 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 454 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift.

Det yngsta barnet är alltid barn 1, nästa barn är alltid barn 2 och så vidare, oavsett om båda barnen går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Senast uppdaterad: 7 april 2017
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Handläggare 
Sofia Jonsson
Telefon: 0281-750 58
E-post

Redaktörer - Webmail