Berghedens Fritidshem

I direkt anslutning till skolan finns fritidshemmet som kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Att ha fritidshemsplats är idag inte bara en rättighet utan även en möjlighet för kommunens alla barn i årskurs F-6. 

För oss i Vansbro kommun är det viktigt att denna verksamhet har hög kvalité och följer våra styrdokument.

Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Camilla Andersson
Telefon: 0281-751 04
E-post

Berghedens fritidshem
Telefon: 0281-753 03

Besöksadress
Berghedens Fritidshem
Ovanheden 13
780 54 Äppelbo

Redaktörer - Webmail