Nederborgs Fritidshem

Fritidshemmet i Nås är beläget i samma lokaler Nederborgs skola.

Att ha fritidshemsplats är idag inte bara en rättighet utan även en möjlighet för kommunens alla barn i årskurs F-6. 

För oss i Vansbro kommun är det viktigt att denna verksamhet har hög kvalité och följer våra styrdokument.

Senast uppdaterad: 20 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Assistent

Kontakt

Rektor
Birgitta Ekebratt
Telefon: 0281-753 40
E-post

Assistent
Annika Holtmoen
Telefon: 0281-753 38
E-post

Nederborg fritidshem
Telefon: 0281-753 76

Besöksadress
Nederborg skola
Skolvägen 2
780 53 Nås

Redaktörer - Webmail