Kulturpriset

Kulturpriset 2016 tilldelas Margot Holst, kommunstyrelsens motivering lyder:
Konstnärinnan Margot Holst i Dala-Järna, har i över 20 års tid varit verksam i Vansbro kommun. Margot har berikat vår kommun med sina målningar och sina installationer och med en fantastisk örtträdgård/trädgård som i sig är en levande installation. Margot, som driver Dala-Järna Konstgård med sin make, håller trädgården och utställningarna öppna för allmänheten att besöka under juli månad.

Reglemente för Vansbro kommuns kulturpris

Syfte
Vansbro kommuns kulturpris utdelas som uppmuntran eller belöning för förtjänstfull insats på kulturområdet. Priset utdelas årligen

Mottagare
Den som genom sin verksamhet gagnat kommunen och dess invånare och som personligen har anknytning till Vansbro kommun kan erhålla priset. Mottagaren behöver inte vara mantalsskriven i kommunen

Mottagaren kan vara enstaka person eller grupp av personer. I det fallet mottagaren utgörs av flera personer skall dessa utgöra en sammanhållen grupp, vilken som grupp erhåller priset för gemensam kulturell insats. Pristagare kan endast erhålla utmärkelsen en gång

Prissummans storlek
Prissumman fastställs av kommunfullmäktige

Beslutande organ
Kommunstyrelsen utser årligen en kulturpristagare

Utdelning
Kulturpriset delas ut genom kommunfullmäktiges presidiums försorg i samband med nationaldagsfirandet i kommunen 

 Tidigare års pristagare: 

2016 Margot Holst
2015 Niclas Nåsander
2014 Rune Israelsson, Ur Harry Nilsson, Ragnar Morling och Lars Olars
2013 Sonja Hammarström
2012 Järna fotoklubb
 2011 Nils Erik Jons
 2010 Ingvar Björk
 2009  Agneta Stolpe
 2008  Västerdala Storband
 2007  Arne Johansson
 2006  Svenne Rubins
 2005  Opsa Ruth Nilsson
 2004  Jean Granberg
 2003  Jont Birgit Rundgren
 2002  Greta Mattson
 2001  Karin Karlsson
 2000  Lars Östman
 1999  Britta Backman
 1998  Dagny Dahlin
 1997  Ivan Höök
 1996  Daniel Wiklund
 1995  Gunnar Lindholm
 1994  Tomas Holst
 1993  Margaretha Jonth
 1992  Eriik Göthe
 1991  Reinhard Töremo
 1990  Åke Gyllenvåg
 1989  Alf och Anita Granberg
 1988  Oskar Nordin
 1987  Björn Skifs
 1986  Anders Emilsson
 1985  Äppelbo Teateramatörer och Äppelbo Hembygdsförening
 1984  Erik Wanfors
 1983  Bagg George Johansson
 1982  Gösta Tysk
 1981  Jont Nils Nilsson
 1980  Ingmarspelens styrelse
 1979  Richard Johansson
 1978  Nises Evert Eriksson
 1977  Anna Thomson
 1976  Ivar och Gunnar Stolpe
 1975  Adolf Danielsson
 1974  Enar Eriksson

 

Senast uppdaterad: 12 december 2016
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Monica Danielsson, Kultur och bibliotekschef

Kontakt

Kultur- och bibliotekschef
Monica Danielsson
Tel. 0281-750 50 (biblioteket)
E-post. kultur@vansbro.se

Redaktörer - Webmail