Kulturpriset

Vansbro kommuns Kulturpris för 2018 tilldelas Hasse Ström, Dala-Järna, med följande motivering:

Hasse Ström från Dala-Järna, tilldelas årets kulturpris
för sitt stora engagemang inom teater, lokalrevy
och för sitt artisteri. I sitt alias Järna-Elvis, framträder
Hasse med Elvislåtar på Järnamål, vilket framkallat
mången skratt och jubel! Hasse är också aktiv i
Järnarevyn och han är en fantastisk underhållare
med många framträdanden vid olika evenemang!

Om Vansbro kommuns Kulturpris
Kulturpriset delas ut årligen som en uppmuntran eller belöning till någon eller några som gjort förtjänstfulla insatser på kulturområdet. 

Mottagare
Den som får priset ska ha en anknytning till Vansbro kommun, men behöver inte vara mantalskriven här. Mottagarens kulturella verksamhet ska ha varit viktig för kommunen och dess invånare.

Mottagaren kan vara en enskild person eller en sammanhållen grupp. Samma grupp eller person kan bara få priset en gång.

Prissummans storlek bestäms av kommunfullmäktige, men det är kommunstyrelsen som årligen utser pristagaren.

Utdelning
Kulturpriset delas ut i samband med nationaldagsfirandet i kommunen 

 Tidigare års pristagare: 

2017 Alf Bergquist
2016 Margot Holst
2015 Niclas Nåsander
2014 Rune Israelsson, Ur Harry Nilsson, Ragnar Morling och Lars Olars
2013 Sonja Hammarström
2012 Järna fotoklubb
 2011 Nils Erik Jons
 2010 Ingvar Björk
 2009  Agneta Stolpe
 2008  Västerdala Storband
 2007  Arne Johansson
 2006  Svenne Rubins
 2005  Opsa Ruth Nilsson
 2004  Jean Granberg
 2003  Jont Birgit Rundgren
 2002  Greta Mattson
 2001  Karin Karlsson
 2000  Lars Östman
 1999  Britta Backman
 1998  Dagny Dahlin
 1997  Ivan Höök
 1996  Daniel Wiklund
 1995  Gunnar Lindholm
 1994  Tomas Holst
 1993  Margaretha Jonth
 1992  Eriik Göthe
 1991  Reinhard Töremo
 1990  Åke Gyllenvåg
 1989  Alf och Anita Granberg
 1988  Oskar Nordin
 1987  Björn Skifs
 1986  Anders Emilsson
 1985  Äppelbo Teateramatörer och Äppelbo Hembygdsförening
 1984  Erik Wanfors
 1983  Bagg George Johansson
 1982  Gösta Tysk
 1981  Jont Nils Nilsson
 1980  Ingmarspelens styrelse
 1979  Richard Johansson
 1978  Nises Evert Eriksson
 1977  Anna Thomson
 1976  Ivar och Gunnar Stolpe
 1975  Adolf Danielsson
 1974  Enar Eriksson

 

Senast uppdaterad: 25 juni 2018
Uppdaterad av: Monica Danielsson
Informationsansvarig: Monica Danielsson, Kultur och bibliotekschef

Kontakt

Kultur- och bibliotekschef
Monica Danielsson
Telefon: 0281-750 50 (biblioteket)
E-post. kultur@vansbro.se

Redaktörer - Webmail