Låneregler

Att låna
Med bibliotekets lånekort får du utan kostnad låna böcker, tidskrifter, cd-musik, dvd-filmer och allt annat som kan lånas på biblioteket.          

Lånekortet är personligt och du är ansvarig för vad som lånas på kortet. Anmäl genast till biblioteket om du tappat bort ditt kort. Då spärras kortet för nya lån. Det första lånekortet är gratis, men för ytterligare kort tar vi ut en avgift på 25 kronor.

Lånevillkor:

                                   Lånetid             Antal      Ålder                             

Böcker, ljudböcker     28 dagar 

Tidskrifter                    7 dagar            max 10

Musik på CD              28 dagar           

DVD/Blu-rayfilm            7 dagar          max 5           12 år (samt åldergräns)

TV-spel                        7 dagar            max 1          12 år (samt åldersgräns)

(Hyrfilmer och tv-spel styrs av åldersgräns. Om du exempelvis är 13 år får du inte låna en film med 15-årsgräns förrän den dag du fyller 15)

Omlån
Om det du lånat inte är reserverat av någon annan kan du förlänga lånetiden  (max tre gånger). Du kan göra omlån antingen genom att kontakta oss eller genom att gå in på "Mig & Mitt" i bibliotekskatalogen.

Reservation
Om den titel du vill låna är utlånad kan du reservera den. Det kan du även göra i bibliotekskatalogen.

Meddelanden från biblioteket
Biblioteket erbjuder låntagarna att få meddelanden från biblioteket via brev, e-post eller sms. Observera att du själv är skydlig att se till att vi på biblioteket har din korrekta e-postadress eller telefonnummer.

Påminnelser och förseningsavgifter
Om du har anmält att du tar emot sms eller e-post så får du en påminnelse från biblioteket en dag innan lånetiden går ut. Biblioteket skickar sedan ut påminnelser om du glömt att lämna tillbaka i tid, men då har förseningsavgifter påförts dina lån:

Bibliotekets förseningsavgifter:
Böcker och tidningar: 2 kronor per exemplar och dag, från fjärde förseningsdagen.
Film och spel: 20kronor per exemplar och dag från första förseningsdagen.
Fjärrlån: 2 kronor per exemplar och dag, från fjärde förseningsdagen.

Inga förseningsavgifter tas ut för barnböcker, barnfilm eller annan media avsedd för barn.

Du kan ha en maxskuld på 300 kronor, därefter blir man spärrad som låntagare tills skulden är betald.

Ersättning av förkommet material:
Har du tappat bort en bok är det enklast för oss om du själv köper boken och lämnar den till oss som ersättningsexemplar. Finns inte boken att köpa måste du ersätta den med en schablonsumma om 250 kronor för vuxenböcker, och 150 kronor för musik-cd.

Barn under 18 år betalar inga avgifter. Är du mellan 12 och 18 år kan du dock bli spärrad för lån om du inte återlämnar medierna trots upprepade påminnelser.

Observera att schablonsumman inte gäller för medier som är avsevärt dyrare än schablonsumma. En lagbok exempelvis ersätts med fulla inköpskostnaden.

När det gäller film/tv-spel går det inte att själv köpa in filmen/spelet på grund av upphovsrättigheter. Vi får inte låna ut material som inte är inköpt med uthyrningsrättigheter. Schablonsumman är istället 500 kronor per film eller spel, nya upp till ett år, och 250 kr för äldre filmer/spel.

Fjärrlån
Om den bok du söker inte finns på Vansbro kommunbibliotek kan det finnas möjlighet att låna in den från annat bibliotek, så kallat fjärrlån. För fjärrlån tar vi en expeditionsavgift om 5 kronor. Om du tappar bort en fjärrlånad bok är det ägande bibliotek som bestämmer vad Du ska ersätta boken för.

Se mer information om fjärrlån här

 

 

Senast uppdaterad: 18 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: bibliotekschef

Kontakt

Bibliotekschef:
Monica Danielsson

Vansbro bibliotek
Telefon: 0281-750 50
E-post

Dala-Järna bibliotek
Telefon: 0281-753 30
E-post 

Redaktörer - Webmail