Avfall och återvinning

Avfall är värdefullt - du sorterar och vi återvinner!

Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

Osäker på hur du ska sortera? Den digitala sorteringsguiden hittar du på här.

Bäckdalens öppettider:
Måndag-onsdag 13.00-16.00
Torsdag 13.00-19.00
Fredag 13.00-16.00
Lördag 9.00-12.00, maj-aug lördag jämna veckor,
sept-april första lördag per månad
Söndag stängt
Tel. 020-200 210

Återvinningsstationer
Om du har frågor om sortering eller återvinning av förpackningar eller vill lämna synpunkter kan du ringa förpacknings- och tidningsåtervinningen (FTI) på 0200-88 03 11 eller skicka mail till info@ftiab.se

Vill du anmäla behov av städning eller tömning kan du gå in direkt på FTIs hemsida under fliken hushåll och rapportera synpunkter. Du kan där välja vilken station det gäller och om du vill bli kontaktad när det är åtgärdat. Länk hittar du här till höger.

Avfall
Miljöbalkens särskilda bestämmelser reglerar avfallshanteringen, bland annat vem som ansvarar för olika typer av avfall och regler för hantering och transporter. I Vansbro kommun är det Dala Vatten och Avfall AB och deras entreprenörer som sköter avfallshanteringen.

Vid frågor om sophämtning, sopsortering, abonnemang med mera ska du kontakta Dala Vatten och Avfall AB:s kundtjänst. 

Senast uppdaterad: 15 maj 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Återvinningsstationer
Förpackningsinsamlingen, FTIAB
Telefon: 0200-88 03 11
E-post

Information om avfallshanteringen i Vansbro
Dala Vatten och Avfall
Telefon: 020-200 210
E-post

Batteriåtervinningen
El-kretsen. telefon: 08-545 212 90

Redaktörer - Webmail