Avfall och återvinning

Avfall är värdefullt. Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som ska tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

Hushållsavfall
Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Vid frågor om ditt hushållsavfall, kontakta DVAAB.

Bolaget sköter också driften av de bemannade återvinningscentralerna där du till exempel kan lämna grovavfall såsom möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall.

Bäckdalens Återvinningscentral öppettider och information 

Återvinningsstationer
Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
Om du har synpunkter på städning, snöröjning och sandning vid återvinningsstationerna eller frågor om sortering av förpackningar kontakta FTI.

Sorteringsguide
Dala Avfall har en sorteringsguide som kan hjälpa dig att sortera rätt!

Vid frågor om sophämtning, sopsortering, abonnemang med mera ska du kontakta Dala Vatten och Avfall AB:s kundtjänst. Se kontaktuppgifter till höger.

Senast uppdaterad: 2 februari 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Miljökontoret

Kontakt

Återvinningsstationer
Förpackningsinsamlingen, FTIAB
Telefon: 0200-88 03 11
E-post

Information om avfallshanteringen i Vansbro
Dala Vatten och Avfall
Telefon: 020-200 210
E-post

Batteriåtervinningen
El-kretsen. telefon: 08-545 212 90

Redaktörer - Webmail