Här lämnar du avfall

Återvinningscentralen
Bäckdalens återvinningscentral som ligger cirka fem kilometer väster om Vansbro Centrum längs E16, mot Malung, får hushållen kostnadsfritt lämna olika sorters hushållsavfall. Det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Där finns behållare för insamling av bland annat grovavfall, metallskrot, farligt avfall, trädgårdsavfall, vitvaror, el- och elektronikskrot. Det går även att lämna förpackningar av glas, papper, plast, metall och tidningar i Förpackning- och tidningsinsamlingens återvinningsstation.

Återvinningsstationer
Vid återvinningsstationerna kan du lämna tidningar, returpapper och förpackningar av glas, papper, metall och hård- och mjukplast. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Felanmälan
Om du har synpunkter på städning, snöröjning och sandning vid återvinningsstationerna eller frågor om sortering av förpackningar kontakta FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen 0200-88 03 11, eller skicka e-post.

Var finns återvinningsstationerna?
Vansbro:
Bäckdalen
Kroons Torg i centrala Vansbro
Björkvägen i Grönalid

Nås:
Bagerigatan, Skansbacken

Äppelbo:
Invid skidstugan i Ovanheden

Dala-Järna:
Grötholnsvägen


 

Senast uppdaterad: 14 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Miljöingenjör

Kontakt

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Telefon: 0200-88 03 11
E-post

Redaktörer - Webmail