Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Länsstyrelsen utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun. För att pröva om det finns något hinder mot äktenskapet måste en hindersprövning göras innan äktenskap får ingås.

Så här går en borgerlig vigsel till:
Du behöver två intyg från Skatteverket: Hindersprövning och vigselintyg. Ansök om intygen hos det lokala Skatteverkets kontor, telefonnummer 0771-567 567. Läs mer om hindersprövning längre ner på sidan.

Skicka eller lämna intygen till Vansbro kommun senast en vecka innan vigseln, och beställ samtidigt tid för vigseln. Ni kan själva kontakta vigselfärrättaren för att komma överens om dag, tid och plats. Ni kan också välja att låta kommunen ordna detta. 

Två myndiga vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress anges vid beställningen av vigseln. Under kontorstid kan två kommunala tjänstemän närvara som vittnen om så önskas. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln. 

Vigsel sker vanligtvis i Järnarummet i Medborgarhuset, Vansbro. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan vigseln äga rum även på annan plats. 

Hindersprövning
För att pröva om det finns några hinder mot äktenskapet måste en hindersprövning göras innan äktenskapet får ingås. Prövningen görs av Skatteverket i det län där personen är folkbokförd. Ansökan om hindersprövning ska göras av paret gemensamt hos Skatteverket, skriftligt eller vid besök.

Intyget om hindersprövning lämnas sedan till kommunen i samband med beställning av vigseln. Om hinder saknas intygas hindersprövning och vigsel som gäller i fyra månader. Intygen ska skickas till:
Vansbro kommun, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro, minst en vecka innan vigseln. Märk kuvertet "Vigsel".

Anmälan om efternamn
Anmälan om efternamn görs hos Skatteverket, och kan göras i samband med ansökan om hindersprövning.  

Vigselförrättare i Vansbro kommun
Uwe Weigel, telefon 0281-750 00
Nils-Erik Edlund, telefon 070-22 44 595 
Stina Munters, telefon 0281-750 01

Senast uppdaterad: 29 oktober 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail