Bygga

Bygglov/markförfrågningar
Enligt plan- och bygglagen krävs särskilda tillstånd, lov, för många byggnadsåtgärder. Vid en bygglovsprövning granskas i första hand lokalisering och yttre utformning. Tidigare behandlades även anläggningens tekniska egenskaper, numera behandlas de i ett byggsamråd.

Lagar och regler i byggsammanhang
De viktigaste reglerna i detta sammanhang finns i plan- och bygglagen(PBL), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk(BVL), i regeringens förordningar till dessa lagar samt i boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR 99 och BKR 99). Strandskydd regleras i miljöbalken.

 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2013
Uppdaterad av: Åsa Joelsson
Informationsansvarig: admin

Kontakt

Miljö- och byggenheten
Åsa Joelsson
Bygglovshandläggare
Tel. 0281-750 12
E-post:miljo-bygg@vansbro.se

Redaktörer - Webmail