Bygga

NYHET!
Nu kan du söka bygglov och göra anmälan enligt Plan- och bygglagen via vår nya e-tjänst! Via mittbygge.se kan du, förutom att logga in och följa ditt ärende i realtid även få all tänkbar information som rör
Plan- och bygglagen och byggnationer. Du hittar också information om aktuella rättsfall och exempel på hur ansökningshandlingar skall utformas.

Bygglov eller anmälan
Enligt plan- och bygglagen krävs särskilda tillstånd, lov, för många byggnadsåtgärder. Vid en bygglovsprövning granskas i första hand lokalisering och yttre utformning. Tidigare behandlades även anläggningens tekniska egenskaper, numera behandlas de i ett byggsamråd. Ibland krävs det att du gör en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Lagar och regler
De viktigaste reglerna när det gäller byggande finns i plan- och bygglagen (2010:900). Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar lagar från riksdag och förordningar från regeringen. Ett allmänt råd är en rekommendation för hur man kan eller bör göra för att uppfylla kraven i lag, förordning eller föreskrift. På boverkets hemsida kan du hitta både gällande och tidigare regler för byggande.

I miljöbalken finns regler kring strandskydd. Om du ska bygga i ett strandskyddat område kan du söka om att få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl. På strandskyddsdelegationens hemsida kan du läsa mer om strandskyddsreglerna. Se länk till höger.

Bygga utan bygglov
Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Till exempel finns möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Du kan även få bygga uteplats, skärmtak, murar och plank utan bygglov. För vissa åtgärder krävs det att du gör en anmälan till kommunen och inväntar startbesked innan du får påbörja byggandet, detta gäller till exempel de så kallade attefallshusen.

Fråga först
Ta alltid kontakt med oss på plan- och byggenheten om du planerar att bygga nytt, bygga om eller till så kan vi berätta vad som gäller för din fastighet och vad du behöver lämna in till oss för att få börja bygga. Se kontaktuppgifter till höger.

På till exempel Boverket eller på mittbygge.se finns mycket information om att planera, bygga och bo. Se länkar till höger. 
 

Senast uppdaterad: 26 september 2018
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Plan- och byggenheten

Kontakt

Plan- och byggenheten
planochbygg@vansbro.se
0281-750 00 (växeln)

Plan- och byggchef
Emma Hogander
0281-752 06

Byggnadsinspektör
Jesper Låås
0281-752 52

Vi kan endast ta emot bokade besök, så maila eller ring oss för att boka en tid.

Telefontider
Måndagar kl. 10-12
Onsdagar kl. 13-15

Övrig tid ringer vi upp när vi får möjlighet!

Redaktörer - Webmail