Bygglov - behövs det?

 

Anledningen till att man behöver söka bygglov är att samhället i bygglagstiftningen ställt upp vissa krav som skall uppfyllas för allas bästa.

Dessa krav handlar om att det man vill göra skall falla inom ramen för den planering som finns i t ex översiktsplan och detaljplan. Kraven handlar också om att det man vill göra inte medför problem och olägenheter för andra. Sist och kanske viktigast är kraven på att det man vill göra blir prydligt och passar in i sitt sammanhang så att det bidrar till allas trivsel och positiva upplevelser.

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar som andra kan se och uppleva. Vissa undantag finns på landsbygden och vad gäller enbostadshus och komplementbyggnader.

Vad är tillåtet utan bygglov?
När krävs bygglov?
Ansökan om bygglov
Bygga nytt
Bygga till
Ändra byggnadens yttre utseende
Ändra inomhus
Ändrad användning

 

Senast uppdaterad: 15 maj 2015
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Miljö- och byggchef

Kontakt

Emma Hogander
Handläggare
Tel. 0281-752 06

Redaktörer - Webmail