Tekniskt samråd

När ansökan om bygglov kommit in ska Miljö- och byggnadskontoret kalla till tekniskt samråd, där byggherren och den kontrollansvarige som är utsedd närvarar. Vid samrådet diskuteras vilken kontroll av samhällets krav som är nödvändig.

Kontrollplan

Vid det tekniska samrådet eller snarast möjligt därefter fattas  beslut om kontrollplan. Kontrollplanen upprättas av byggherren och ska ange den kontroll som ska utföras, vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska göras till nämnden. Under byggets gång ska den kontrollansvarige se till att kontrollplanen följs och inför slutbevis ska begärda bestyrkanden skickas in till Miljö- och byggnadskontoret
Senast uppdaterad: 5 februari 2013
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail