Slutbesked

 

Vad är ett slutbesked? 

När du som byggherre/sökande har visat att alla krav är uppfyllda godkänner byggnadsnämnden åtgärden med ett slutbesked. De ställda kraven finns i lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller i beslutet om kompletterande villkor.

Du får inte ta din byggnation i bruk innan du fått ett slutbesked. Man får till exempel inte flytta in i en byggnad förrän den är godkänd med ett slutbesked om inte byggnadsnämnden beslutar annat enligt Plan och bygglagen 10 kapitlet.

När får du ett slutbesked?

När du har visat att alla krav enligt lovet, anmälan, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda får du ett slutbesked.

Byggherren bör lämna in begäran om slutbesked till byggnadsnämnden i god tid innan bygget har färdigställts.

Senast uppdaterad: 5 februari 2013
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: admin

Redaktörer - Webmail