Fastighet

Fastighetsavdelningen ingår i verksamhetsområdet Samhällsbyggnad. Kommunen förvaltar cirka 50 000 kvadratmeter, förskolor, skolor, äldreboende, kontor med mera. Fastighetsavdelning har till uppgift att tillhandahålla lokaler och service för kommunens verksamheter.

Enhetens arbete omfattar teknisk och administrativ förvaltning av fastighetsbeståndet, drift- och underhållsplanering, hyressättning och uthyrning till externa och interna hyresgäster, upphandling av varor och tjänster och entreprenader, samt ansvar för vaktmästeri.

Inre och yttre fastighetsskötsel har till största delen upphandlats på entreprenad.

Större arbeten, såsom nybyggnation, om- och tillbyggnationer, samt renoveringsarbeten handläggs och verkställs som regel på uppdrag av kommunfullmäktige.

 

 

Senast uppdaterad: 22 mars 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Mattias Hellman

Kontakt

Fastighetschef
Mattias Hellman
Telefon: 0281-752 18
E-post

Fastighetsingenjör
Maria Olofsson
Telefon: 0281-752 16
E-post

Enhetschef vaktmästare/lokalvård
Andreas Hellström
Telefon: 0281-752 04
E-post

Redaktörer - Webmail