Klipp häcken

Träd, buskar och häckar får inte hindra trafiken. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Inte nog med att du skymmer sikten för trafikanterna i vägkorsningar. Du kanske också gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen bakom grönskan.
 
Plan- och bygglagen 8 kap 15 §
"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."
 

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.
 
Du som har utfart mot gatan:
Vid utfart får dina växter inte vara högre än cirka 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan samt längs gatan eller gångbanan.
 
Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata får dina växter inte vara högre än cirka 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet, räknat från hörnet. 
 
Du som har tomt intill gatan:
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller över gång- och cykelbana bör du se till så att det finns fri höjd för trafikanterna.
 
Den fria höjd som krävs är:
Över gångbana: Minst 2,5 meter
Över cykelväg: Minst 3,2 meter
Över körbana Minst 4,6 meter 
 
Har du utfart eller tomt mot väg där trafikverket är väghållare kan andra regler gälla, kontakta i så fall trafikverket för ytterligare information.

 

Senast uppdaterad: 14 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Gatuingenjör

Redaktörer - Webmail