Kommunalt vägbidrag

Bidrag för upprustning och drift ska i första hand sökas hos Trafikverket

Vansbro kommun ger bidrag för drift av enskilda vägar. Förutsättningar för att få bidrag för en enskild väg anges i ett särskilt reglemente som fastslagits av kommunfullmäktige 1991-05-27. Reglementet finns att ladda ned i fältet till höger. Blankett för ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Vansbro kommun finns här.

 

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Gatuingenjör

Redaktörer - Webmail