Snöröjning i Vansbro kommun

Redan på våren börjar vi att planera inför vinterns snöfall. Bland annat ser vi över vilka resurser vi har och hur de används bäst och effektivast.

När snön sedan kommer gäller följande:

• Först plogas gång- och cykelvägar.

• Sen plogas huvudgatorna- målet är att morgontrafiken ska flyta.

• Vi börjar ploga de prioriterade vägarna och gång- cykelvägarna när snödjupet är fem centimeter. För övriga vägar och gator gäller åtta centimeter.

• Vid plogning skottas inga infarter.

• Efter hyvling (isrivning) öppnas gårdsinfarterna, men det är inget som prioriteras när det kommer mycket snö samtidigt.

• Vårt mål är alltid att du som bor eller befinner dig i Vansbro kommun ska kunna ta dig fram på vägar, gator och gång- cykelvägar så fort som möjligt.
 

Har du frågor eller synpunkter om snöröjningen ska du kontakta Peab.

• Kontorstid, telefon 0281-203 17

• Jourtid (all övrig tid): 073-337 18 68
 

Ditt ansvar som fastighetsägare
Som fastighetsägare har du ett eget ansvar när det kommer till snöskottning och sandning. Du får till exempel inte skyffla ut snö från din tomt eller gårdsinfart på gatan. Tänk också på att placera sopkärl och postlådor så att de inte står i vägen för snöplogen; minst 1 meter och max 1,5 meter från vägkanten gäller.

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte; den farliga snön eller isen måste tas bort direkt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Skotta och sanda alltid utanför din egendom så att människor inte halkar. Även det är ditt ansvar som fastighetsägare.

Sandning
När vägar och gator ska sandas prioriterar vi så här:

1. Gång- och cykelvägar

2. Vägar som leder fram till entréer

3. Entrétrappor

4. Ramper och nödutgångar

5. Gator

6. Vägar som leder till garageportar och parkeringsplatser.

Behöver du själv sanda vid din egendom? Saltblandad sand finns att hämta gratis i mindre mängder: 

- Utanför grinden vid kommunförrådet i Saltvik
- På parkeringen mitt i mot lekplatsen vid Medborgarhuset i Nås
- Vid återvinningsstationen i Äppelbo
- Vid Dala Vatten och Avfalls förråd i Dala-Järna

Snötippning
Behöver du har någonstans att tippa snö efter att du själv plogat? Kontakta oss då på . De berättar för dig om det finns någon tippningsplats tillgänglig. Att tippa ett lass snö kostar xx kronor.

Frågor och svar om snöröjning

Vi har ständig beredskap från oktober till april för att du lätt ska kunna ta dig fram på kommunens gator och vägar även på vintern. Alla jobbar så snabbt det bara går. Tack för att du har förståelse för och hjälper oss i det arbetet!

När kommer plogbilen?
Plogbilen kommer, men det är svårt att säga exakt när. Gång- och cykelvägar plogas först, därefter huvudgator- målet är att morgontrafiken ska kunna flyta.

De prioriterade vägarna och gång- och cykelvägarna börjar plogas när snödjupet är fem centimeter. För övriga vägar gäller åtta centimeter. Alla gator och vägar ska vara snöröjda inom 24 timmar efter att det slutat snöa.

Till sin hjälp med snöröjningen har kommunen entreprenören Peab, som i sin tur tar hjälp av underentreprenörer. Det är därför till Peab som du ringer om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen. Telefon dagtid vardagar: 0281-203 17, alla andra tider: 073-337 18 68.

Vem ska skotta trottoaren?
Det gör fastighetsägaren. Som fastighetsägare är det din skyldighet att snarast ta bort snö och is som ställer till problem för fotgängare. Det är också fastighetsägarens ansvar att snabbt sanda eller salta trottoaren vid halka, liksom att sedan sopa upp och ta bort sand från trottoaren. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. På de ställen där kommunen är fastighetsägare är detta alltså kommunens ansvar, annars inte.

Vem ska skotta framför brevlådan?
Fastighetsägaren. Det är inte kommunens uppgift att skotta framför brevlådan. Både brevlådor och sopkärl ska placeras så de inte står i vägen för plogbilen; minst 1 meter och max 1,5 meter från vägkanten.

Vart vänder jag mig om min brevlåda, eller något annat vid min tomt, skadas av snöplogen?
Då kontaktar du Tobias Eriksson, telefon 0281-753 56, för att få hjälp med ersättning. När det gäller brevlådor så ersätts du med en standardbrevlåda.

Måste plogbilen täppa till min tomtinfart med stora vallar?
Tyvärr ja, då det inte finns något annat rimligt alternativ. Plogbilen kan inte sluta ploga framför varje enskild infart. Att skotta fram din egen infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om det är plogbilen som orsakat en vall.

Är det rimligt att snön plogas tillbaka mot min infart när jag har skottat vid min tomt?
Ja, tyvärr är det det, då snön som plogbilen plogar bort från vägen måste ta vägen någonstans. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att både skotta och sanda eller salta mellan den upplogade snövallen och din egen tomtgräns, så att inte fotgängare riskerar att halka.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har kommit mycket snö? Om det står många bilar parkerade på gatorna blir det mycket svårare att ploga. Det bästa är om du kan parkera där det redan är plogat. Om det inte går är det viktigt att du åtminstone är noga med att följa de parkeringsregler som gäller där din bil står, exempelvis när det gäller tidsbegränsning. Se också efter om det satts upp några skyltar med tillfälliga parkeringsregler, just för att förenkla snöröjningen. Insnöade bilar som inte följer parkeringsreglerna kan bötfällas eller i värsta fall bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

Vem ansvarar för att det inte ska ramla ner istappar och snö från tak? Det gör du som fastighetsägare; det är ditt ansvar att så snabbt som möjligt ta bort snö och is som kan rasa ned från tak och byggnader och skada någon. En varningsskylt eller avspärrning räcker inte; den farliga snön eller isen måste tas bort direkt. Det ligger också på ditt ansvar att sedan skyffla undan snön från gatan eller trottoaren.

Kan jag hämta sand någonstans för att sanda min gångbana? Ja, saltblandad sand finns att hämta gratis i mindre mängder:

Vilka gator saltas och sandas?
Det är främst huvudleder som saltas. Gång- och cykelvägar samt branta backar, trappor, med mera, sandas eller saltas vid behov. Övriga gator halkbekämpas normalt inte.

 

 

Senast uppdaterad: 11 december 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Gatuingenjör

Kontakt

Felanmälan snöröjning:
Peab 
Telefon kontorstid: 0281-203 17
Telefon jourtid: 073-337 18 68

Anmälan av skador orsakade av snöröjning:
Tobias Eriksson
Telefon: 0281-753 56
E-post
 

Redaktörer - Webmail