Gatubelysning i Vansbro kommun

I Vansbro kommun sköts gatubelysningen av kommunen och Trafikverket. Den belysning som Trafikverket ansvarar för finns vidinfarterna till tätorterna, samt vid vissa större korsningar där trafiksäkerheten kräver det. Vansbro kommun har hand om gatubelysningen i tätorterna, småorterna och på landsbygden.

Felanmälan gatubelysning

Ring till Vansbro kommun Telefon 0281-750 00 så blir du kopplad till rätt person.

Fel på gatubelysningen hanteras enligt prioriteringstabellen nedan. 

Prioriteringstabell för felavhjälpning av gatubelysning

Tidpunkt för felavhjälpning Typ av fel
Omedelbar åtgärd Fel som utgör fara för liv och egendom. Fel på styrsystem. Gruppfel.
Åtgärd inom 3-5 dagar Övriga gruppfel (exempelvis mörk gata). Omfattande vandalisering. Mörk vägkorsning.
Åtgärd i slutet av månaden Fel som omfattar två eller fler ljuspunkter i följd samt enstaka ljuspunkter.
Vid nästa rondering Fel som omfattar enstaka ljuspunkter, slocknad lampa som inte felrapporterats.

 

Senast uppdaterad: 31 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Gatuingenjör

Kontakt

Felanmälan gatubelysning
Telefon: 0281-750 00
 

Redaktörer - Webmail