Kartor och Gis

Det är miljö- och byggenheten som ansvarar för förvaltning och utveckling av det geografiska informationssystemet, Gis, som används till insamling, lagring, bearbetning, analys och distribution av geografiska data. Databaserna är grunden för all dokumentation av kommunens anläggningar, vägar, fysisk planering, kommunalt verksamhetsstöd och kartor

Verksamheten tillhandahåller Gis för såväl kommunmedborgarna som kommunens interna organisation. Kommunens Gis är anpassningsbart för att klara olika verksamheters och användares krav på funktion och användarvänlighet. Kartor kan köpas och levereras efter beställning vid miljö- och byggenheten. Vi tecknar även nyttjanderättsavtal för geografiska data som kan levereras i flera olika format.

Vad är Gis?
Alla företeelser som går att lokalisera till en plats är geografisk information och kan hanteras i ett Gis. Det kan vara exempelvis adresser, ledningsnät, olycksstatistik, hemtjänstens kunder, taxeringsvärden, skolor, daghem bygglovsärenden, riksintressen, miljöärenden med mera.

Data till ett Gis är digitala kartor och data i ett eller flera register som kan kopplas till objekt på kartan. Detta gör det lätt att ta fram olika typer av kartor för olika ändamål. Gis ger möjlighet att presentera ett sökresultat från ett register på en karta. Ett annat alternativ är att använda kartan för att göra ett grafiskt urval, exempelvis med en cirkel, som genererar en förteckning ur ett register.

Att använda Gis för att bland annat göra sådana här presentationer och urval, är till stor fördel då det ibland kan vara stora mängder data som ska lagras, behandlas eller redovisas. På en karta kan denna information redovisas på ett mycket överskådligt sätt.

Den 1 juli 2016 bytte Vansbro kommun referenssystem i höjd från det gamla RH 70 till det nya RH 2000; ett enhetligt höjdsystem som förenklar användningen av höjdinformation. Det säkrar även möjligheten att utbyta data mellan olika aktörer i samhället. En övergång till RH 2000 reducerar risken för felaktig höjdinformation och underlättar användningen av modern mätteknik. Mer information om referenssystem finns på Lantmäteriets hemsida.
 

Senast uppdaterad: 16 maj 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Gis-samordnare

Kontakt

Gis-samordnare
Lena Danielsson
Telefon: 0281-752 17
E-post

Redaktörer - Webmail