Lediga tomter

I centrala Vansbro pågår just nu ett planarbete för avstyckning och exploatering av cirka 19 tomter i området Skamsberget. Samtliga tomter kommer att vara placerade i ett vattennära läge längs Västerdalälven. Planarbetet är i startskedet. Utskottet Leva och Bo har nyligen fått i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta vidare med planförslaget. Läs mer om projektet här


På andra sidan Västerdalälven, i den i dagsläget tätbevuxna slänten på Skamsberget, planeras ett nytt bostadsområde. Området ligger cirka 10-15 minuters promenadväg från centrala Vansbro. Foto: Anna Nyberg.

Redan nu kan du göra din intresseanmälan för en tomt på Skamsberget genom att kontakta Emma Hogander, telefon 0281-752 06, eller Per-Erik Nilsson, telefon 0281-750 12 på byggenheten. Intresseanmälan är inte bindande. 


Skiss över Skamsberget. Illustration: Michael Eriksson, Tengbom.

Är du intresserad av att köpa en tomt för bostadsbyggnation kan du även gå in här, eller för att få en utförligare beskrivning kontakta Emma Hogander, Per-Erik Nilsson eller Tobias Eriksson.

Vansbro kommun har i dagsläget i övrigt få avstyckade, byggbara tomter till salu i detaljplanerade områden. Det finns ett fåtal tomter till salu i Dala-Järna, Nås samt i Äppelbo.

Senast uppdaterad: 27 februari 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Redaktörer - Webmail