Kommunal budget och skåldrådgivning i Vansbro kommun

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation.

 

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.
 
För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.
 
Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Mer information finns under länkarna.
 
Om du vill komma i kontakt med Budget- och skuldrådgivaren Sussie Brandt kan du ringa på 0281-750 48 eller skicka e-post till konsument@vansbro.se
Senast uppdaterad: 2 juli 2009
Uppdaterad av: Gäst
Informationsansvarig: Susanna Brandt

Redaktörer - Webmail