Kulturmiljöer i Vansbro kommun

Vansbro kommun har en rik historia som har satt tydliga spår i landskapet. Odlingslandskap, fornlämningar, byar, fäbodar, finnbyar, skogstorp med mera berättar om gångna tider och hur folk hade det förr.

Vansbro kommun har tagit fram en kulturhistorisk inventering där bygdens historia redovisas och de mest intressanta miljöerna beskrivs.
Huvudmålsättningen har varit att samla kunskaper om kommunens kulturhistoria som ett underlagsmaterial för hur kulturmiljövårdens intressen ska kunna tas till vara i den kommunala planeringen. Materialet torde också vara intressant för alla som vill lära sig mer om hembygden.

Hela materialet hittar du till höger om dig under fliken ladda ner.

För mer information kontakta miljö- och byggenheten.
 

Senast uppdaterad: 22 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Informatör

Redaktörer - Webmail