Lis-plan

Landsbygdsutveckling i strandnära områden (Lis) är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och antogs av kommunfullmäktige 2015-12-21

Det tematiska tillägget till utvecklings- och översiktsplanen för Vansbro kommun behandlar landsbygdsutveckling i strandnära områden (Lis). Tillägget ersätter den gällande Lis-planen som antogs av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Syftet med Lis-planeringen i Vansbro kommun är att bidra till såväl kommunens utveckling som den regionala utvecklingen i Västerdalarna. Kommunens attraktionskraft kan stärkas genom att utveckla landsbygden. Strävan är bland annat att utöka underlaget för service på landsbygden i Vansbro kommun. Planen ska bidra till att öka kommunens attraktivt som bostadsort.

Detta innebär att attraktiva tomter för permanentboende ska kunna erbjudas, men också att ett attraktivt fritidsboende ska finnas för kommunens invånare.
 

 

Senast uppdaterad: 1 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Samhällsbyggnadschef

Redaktörer - Webmail