Räddningstjänsten

Räddningsstationen i Vansbro

Vansbros räddningstjänst ingår sedan årsskiftet i Brandkåren Norra Dalarna, Brand. Alla tillståndsansökningar med mera kring brandskydd hanteras numera av Brand.

____________________________________________________________

I kommunens räddningstjänstorganisation finns en beredskapsstyrka om åtta brandmän. Organisationen är uppbygd av olika delar som sammanstrålar vid olycksplatsen. Ledningsbil och två FIP-enheter utgår i mindre fordon och har 90 sekunder på sig för att vara på väg mot olycksplatsen.

Från brandstationen i Vansbro utgår de tyngre fordonen som bemannas av en styrkeledare samt fyra brandmän. De har sju minuter på sig innan de ska vara på väg mot olyckan. Beredskapen sker veckovis, var fjärde vecka. Totalt inom kommunens räddningstjänst finns cirka 35 brandmän.

För den förebyggande och administrativa driften av räddningstjänsten finns det dagtidspersonal på stationen. Dagtidspersonalen består av räddningschef, material- och utbildningssamordnare, samt säkerhetssamordnare. 

Räddningstjänsten har cirka 150-200 uppdrag per år. Det rör sig främst om trafikolyckor, bränder, automatlarm, sjukvårdslarm och utsläpp av farliga ämnen. Varje år övar personalen minst 50 timmar. Ny personal grundutbildas internt i organisationen innan de genomför en brandmansutbildning på någon av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skolor.

Räddningstjänsten jobbar förebyggande genom bland annat utbildning av företag och allmänhet, tillsyn mot företag och verksamheter för att säkerställa att de lever upp till en säkerhet som förväntas av dem. Räddningstjänsten samordnar även kommunens arbete när det gäller händelser som kan få stora konsekvenser på samhället exempelvis ett längre strömavbrott.

Att larma räddningstjänsten

När du ringer larmnummer 112 kommer du till länets SOS-central i Falun. Därifrån larmas den hjälp du behöver. Var alltid beredd på att svara på SOS-operatörens tre viktigaste frågor:

* Vad har hänt?
* Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
* Var behövs hjälpen?

SOS-operatörens frågor försenar inte larmet. Medan en operatör frågar kan en annan operatör, genom medlyssning av ditt samtal, påbörja alarmeringen. Tänk på att SOS-operatörerna är proffs på att hjälpa. Genom att ringa larmnumret 112 kan du snabbt nå räddningstjänst, ambulans, polis, sjöräddning, giftinformation, jourhavande läkare, fjällräddning och flygräddning. Kom ihåg att larmnumret 112 endast får användas i nödsituationer!

 

Aktuellt från Räddningstjänsten

Inga aktuella nyheter, se nyhetsarkivet för tidigare publicerade nyheter.

Senast uppdaterad: 20 February 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Ladda ner

Redaktörer - Webmail