Eldning utomhus

Eldning sker alltid på egen risk

• Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
• Du får elda ris, kvistar och grenar.
• Prata även med grannarna så de inte kan bli störda av röken.
• Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.
• Elda i mindre omfattning och släck eldarna före mörkrets inbrott.
• Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.

Vid större bränningar ska du anmäla detta till räddningstjänsten.

Elda gräs
Det är svårt att elda gräs. Vinden kan sprida branden snabbt, vilket kan leda till oönskad spridning och stora skador. Dödsfall i samband med gräsbränder har förekommit, troligen beroende på att de drabbade personerna har överraskats av den snabba brandspridningen. Det är svårt att förutse gräsbrandens utveckling, och på bara några minuter kan vädret ändra sig och branden sprider sig så fort att en omöjligt hinner släcka den. 

Du får aldrig elda om räddningstjänsten har utfärdat eldningsförbud. Var i övrigt observant på vädret när du ska elda gräs. Följ MSB:s och SMHI:s prognoser för gräs- och skogsbrandsrisker. Elden sprider sig snabbt när gräset är torrt. Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen, när solen har torkat upp det fuktiga nattgräset.

Det är direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog. I lantbruk kräver försäkringsvillkoren i vissa fall ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnad och 40 meter till skog.Plocka bort brännbart material i omgivningen så att elden inte sprider sig.

För att begränsa ytan du ska bränna bör du också vattenbegjuta marken omkring den. I försäkringsföreskrifterna för lantbruk krävs två meter breda plöjda eller på annat sätt frigjorda jordytor som begränsningslinjer då inga naturliga avgränsningar finns. Kontakta ditt försäkringsbolag för ytterligare anvisningar om försäkringsföreskrifter.

Orsaka inte onödiga larm

Undvik eldning efter mörkrets inbrott eftersom personer som ser lågorna kan larma räddningstjänsten i onödan.

Elda inte ensam

Elda aldrig gräs ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.

Kontrollera elden

Bränn bara små ytor åt gången. Tänk på att bränna ytorna mot vinden för att få en bättre kontrollerad eldning.  Med obrännbara krattor går det att ”styra” elden något. Var vaksam på hur situationen är där du ska elda. Lokala förhållanden som till exempel sluttningar och höjder kan skapa speciella risker med vindar. Håll elden under uppsikt hela tiden. Ha för vana att ha med mobiltelefon för att snabbt kunna larma om gräsbranden kommer utanför din kontroll.

Ha beredskap med vatten

Du ska alltid ha tillgång till vatten då du eldar. Trädgårdsslang och strilkannor kan med fördel användas för att vattenbegjuta obränt gräs framför flamfronten. Det är effektivare än att hälla vatten på flammorna.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018
Uppdaterad av: Per Wikström
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Räddningstjänsten
Telefon: 0281-752 25
 

Se även

Externa länkar

Redaktörer - Webmail