Frivilliga resursgrupper

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands under utsatta lägen när kommunens normala resurser behöver förstärkas. En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.
 

Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Uppdaterad av: Niclas Jolhammar
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Ordförande Vansbro
Björn Axelsson
Telefon: 070-300 56 19
E-post

Redaktörer - Webmail