Sotningsverksamheten

Sotning av skorstenar utgör en viktig del i det förebyggande brandskyddet. Genom sotningen minskar risken för att så kallade soteldar ska uppstå. Sotningen är uppdelad i två olika delar: Brandskyddskontroll och rengöring.

Brandskyddskontrollen genomförs av en skorstensfejare med teknikerexamen enligt frister som bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Rengöringen ska utföras av en skorstensfejare efter de frister som kommunen bestämt. Fastighetsägare kan ansöka om att få genomföra sotningen på egen hand.

 

Senast uppdaterad: 23 november 2018
Uppdaterad av: Niclas Jolhammar
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Sotarmästare
Magnus Lindberg
Telefon: 0281-752 32
magnus.lindberg@vansbro.se

 

Redaktörer - Webmail