Utbildningar

Räddningstjänsten har en mängd uppgifter, en av de allra viktigaste är att jobba förebyggande för att förhindra att olyckor sker. Skulle en olycka ändå inträffa är det av stor vikt att en även som privatperson vet hur en ska agera. För att hjälpa till och utbilda allmänheten i livräddande kunskaper erbjuda räddningstjänsten kurser och utbildningar för företag och privatpersoner. Följande utbildningar erbjuder räddningstjänsten i Vansbro kommun: 

 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Niclas Jolhammar

Kontakt

Utbildningssamordnare
Mattias Ström
0281-752 28
E-post

Redaktörer - Webmail