Vatten och avlopp

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet.

Bolaget sköter också driften av det kommunala avloppssystemet. Vansbro Teknik AB är huvudman och ägare av VA-anläggningarna.

Vid frågor om kommunalt vatten och avlopp, kontakta Dala Vatten och Avfall AB, tel. 020-200 210 e-post. info@dalavattenavfall.se

Vid frågor om enskilt vatten eller enskilt avlopp kontakta Miljö- och byggkontoret.
 

 

Senast uppdaterad: 7 september 2012
Uppdaterad av: Åsa Larsson
Informationsansvarig: Dalavatten och avfall

Redaktörer - Webmail