Vatten och avlopp

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet.

Bolaget sköter också driften av det kommunala avloppssystemet. Vansbro Teknik AB är huvudman och ägare av VA-anläggningarna.

Vid frågor om kommunalt vatten och avlopp, kontakta Dala Vatten och Avfall AB på telefon 020-200 210, eller e-post. info@dalavattenavfall.se

Vid frågor om enskilt vatten eller enskilt avlopp kontakta miljö- och byggenheten vid Vansbro kommun på telefonnummer 0281-752 07.
 

 

Senast uppdaterad: 1 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Nyberg
Informationsansvarig: Dalavatten och avfall

Redaktörer - Webmail