Vatten och avlopp

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet.

Bolaget sköter också driften av det kommunala avloppssystemet. Vansbro Teknik AB är huvudman och ägare av VA-anläggningarna.

Vid frågor om kommunalt vatten och avlopp, kontakta Dala Vatten och Avfall AB, tel. 020-200 210 e-post. info@dalavattenavfall.se

Vid frågor om enskilt vatten eller enskilt avlopp kontakta Miljö- och byggenheten på telefonnummer 0281-752 07 för enskilt avlopp och
0281-752 09 för enskilt dricksvatten.
.
 

 

Senast uppdaterad: 24 mars 2015
Uppdaterad av: Elin Eklund
Informationsansvarig: Dalavatten och avfall

Redaktörer - Webmail