Vatten och avlopp

Dala Vatten och Avfall AB ansvarar för produktion och distribution av det kommunala dricksvattnet.

Bolaget sköter också driften av det kommunala avloppssystemet. Vansbro Teknik AB är huvudman och ägare av VA-anläggningarna.

Vid frågor om kommunalt vatten och avlopp, kontakta Dala Vatten och Avfall AB på telefon 020-200 210, eller e-post. info@dalavattenavfall.se

Vid frågor om enskilt vatten eller enskilt avlopp kontakta miljökontoret vid Vansbro kommun på telefonnummer 0281-750 00, eller e-post miljokontoret@vansbro.se
 

 

Senast uppdaterad: 11 maj 2017
Uppdaterad av: Stina Jakobsson
Informationsansvarig: Vansbro kommun

Redaktörer - Webmail