Bredband

Vansbro kommun bygger för framtiden!

Kommunens fibersatsning startade under 2015 och beräknas pågå till 2020, då målet är att 90 procent av alla hushåll i kommunen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s. Kommunen bygger ett öppet fibernät som erbjuder konkurrens mellan flera tjänsteleverantörer. De tjänster som erbjuds är internet, tv och telefoni och kan beställas via vår gemensamma tjänsteportal https://www.valjtjanst.se/ 

Priser, avtal med mera

Kostnaden för en fastighets- eller företagsanslutning till Vansbro Fiber är 15 000 kronor exklusive moms. Om en fiberförening bygger ett byanät så kommer föreningen att ta ut en anslutningsavgift på mellan 15 000 och 30 000 kronor, beroende på omständigheterna. Dessutom tar Vansbro Fiber ut en byanätsanslutningsavgift på 1 000 kronor exklusive moms per ansluten fastighet för att ansluta till Vansbro Fibers stamnät och ta del av tjänsteutbudet.

I anslutningspaketet ingår allt material som behövs, inklusive svetsning i anslutningsbrunn och i den enskilda fastigheten, samt blåsning av fiber. Grävning på den egna fastigheten är däremot en tilläggstjänst som kostar 3 000 kronor exklusive moms. Vill du gräva själv på din tomt går det förstås bra. Det är viktigt att alla grävningar är gjorda då fibern levereras. På insidan av husväggen kommer en så kallad mediabox att monteras. Det är i den du sedan kopplar in din tv, din telefon eller din router. Övriga kostnader blir beroende på val av tjänsteleverantör och vilka tjänster du väljer.

Du kan naturligtvis välja att ansluta din fastighet till Vansbro fiber och sedan avstå från att utnyttja tjänsterna. Kostnaden är då 15 000 kronor exklusive moms.Projektering och framdragning av fibern till huset kan ske vid ett tillfälle, och inkopplingen till fastigheten vid ett annat. Installationen i fastigheten sker när du har valt tjänsteleverantör för telefoni, bredband och telefon, eller någon av tjänsterna.

För frågor om vilka specifika tjänster som kommer att erbjudas i nätet eller priser på dessa ber vi dig kontakta respektive tjänsteleverantör.

För frågor om fiberanslutning av fastigheten och förfrågningar kring anslutningsavtal till kommunens nät, kontakta vår bredbandskoordinator. Kontaktuppgifter hittar ni i fältet till höger här på sidan.

Hur gör man?

Anmäl ditt intresse till kommunen. Avtal om anslutning av fastigheten kommer att skickas ut när det är dags att bygga i ditt område. Är du intresserad och inte har fått ett avtal hemskickat kan du klicka på länken till höger för att hämta avtalet. När cirka 50 procent av fastigheterna i ett område har tecknat avtal startar byggnationen. Om du bor inom området som är på väg att byggas ut skickar du in en beställning snarast möjligt.

Prata med grannarna så att så många som möjligt kommer med när projektet rullar ut i er by. Kostnaden för den som beställer senare är i dagsläget 31 250 kronor plus moms.

Vill du veta mer om hur detta ska gå till eller varför man ska beställa bredband; kalla samman till ett möte med grannarna! Vi kommer gärna ut till er och svarar på frågor!

Senast uppdaterad: 28 January 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken
Informationsansvarig: Kommunikatör

Kontakt

TF Samhällsbyggnadschef
Pekka Nilsson
Tel. 0281-750 12
E-post

Redaktörer - Webmail